Nieuw ingenieursbureau Partners4UrbanWater opent kantoor in Nijmegen

De vier oprichters van Partners4UrbanWater, Jeroen Langeveld, Erik Liefting, Rémy Schilperoort en Cornelis de Haan, werkten geruime tijd samen bij Royal HaskoningDHV. “Afgelopen zomer hebben wij de beslissing genomen om voor onszelf te beginnen”, licht Erik Liefting de stap van de vier ervaren Urban Water professionals toe. “Het gaat ons vooral om de uitdaging om zelfstandig te ondernemen. Daarnaast past de keuze ook goed bij recente ontwikkelingen in de markt voor stedelijk waterbeheer. De kleinere opdrachten gaan steeds vaker naar kleinere spelers en ZZP-ers in plaats van grotere adviesbureaus die vooral zijn ingericht op grote, multidisciplinaire projecten.”


Wetenschappelijke kennis vertalen
Een van de doelen van het bureau is om de nieuwste wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische toepassingen voor stedelijk water. Liefting verwijst hierbij naar de succesvolle  ontwikkeling van de DTS-techniek om foutaansluitingen in riolen op te sporen. “Deze techniek werd al veel langer toegepast in de olie- en gasindustrie. Een van de oprichters van het bureau, Rémy Schilperoort, werkte eerder als promovendus bij de TU Delft en heeft deze techniek geschikt gemaakt voor toepassing in riolen. Vervolgens heeft onder andere Cornelis de Haan de toepassing nog verder uitgewerkt en succesvol in de markt gezet.”

Neerslag meten

Liefting benadrukt dat het bureau graag vergelijkbare projecten wil uitvoeren. “Er spelen nog veel meer interessante ontwikkelingen in ons vakgebied. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe manieren om neerslag te meten in een stedelijke omgeving. Dat is een van de belangrijkste parameters voor het functioneren van het stedelijk watersysteem. Tegenwoordig is het mogelijk om via de zendmasten voor mobiele telefoons de neerslag in kaart te brengen. Het signaal raakt hierdoor namelijk verstoord, zodat je de neerslag hiervan kan afleiden. Het principe wordt nu nog nergens toegepast, maar wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zien hiervoor zeker een toekomst weggelegd.”
Persoonlijke benadering
Partners4Urban Water werkt vooral voor Nederlandse en buitenlandse gemeentes en waterschappen. Volgens Liefting gaat het daarbij vooral om grotere gemeentes die ruimte hebben voor innovatieve projecten. Verder wil het bureau samenwerken met organisaties als STOWA en Stichting RIONED. 
Het nieuwe ingenieursbureau gaat volgens hem niet zozeer concurreren op prijs. “Wij onderscheiden ons door de ruime kennis en ervaring van de oprichters. Bovendien weten wij uit ervaring dat opdrachtgevers de persoon vaak belangrijker vinden dan het bedrijf waar iemand werkt. Daar spelen wij met onze persoonlijke benadering op in.”
Slimme toepassingen
Partners4UrbanWater kiest er bewust voor om de komende twee jaar niet in omvang te groeien, maar vooral inhoudelijk te ontwikkelen. Liefting: “Daarna maken wij de balans op hoe wij verder zullen gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat slimme toepassingen nodig zijn om de grote uitdagingen voor het stedelijk waterbeheer in Nederland aan te kunnen. Zo zijn met de geplande vervanging van rioolstelsels jaarlijks honderden miljoenen euro’s gemoeid. Hoe kan hierop worden bespaard? Door hevige buien als gevolg van klimaatverandering worden rioolstelsels zwaarder belast, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt. Moeten riolen nog groter en robuuster of is het beter om water op straat te accepteren?”
Technische uitdagingen
Verder wijst Liefting erop dat de waterkwaliteit van oppervlaktewater en grondwater in Nederland nog vaak onder de maat is. “Welke maatregelen zijn effectief om milieuschade door afvalwater tegen te gaan? Zo heeft recent onderzoek aangetoond dat stedelijk water gezondheidsrisico’s kan veroorzaken, in het bijzonder voor kinderen. Hoe zijn infecties en ziektes te voorkomen? In deze technische uitdagingen met een groot maatschappelijk belang zie ik een grote rol voor Partners4Urban Water weggelegd”, aldus Liefting. 
Het bureau is inmiddels met verschillende projecten bezig, waaronder een onderzoek in Denemarken om foutaansluitingen in riolen op te sporen. De nieuwe website is deze week gelanceerd en bevat onder meer informatie over de achtergrond van de vier oprichters en de diensten die zij verlenen.