Nieuw gemaal Prins Hendrik op Texel

Gemaal Prins Hendrik staat aan de Waddenzeedijk op het eiland Texel en zorgt voor de bemaling van de gelijknamige Prins Hendrikpolder. Het gemaal is in 1958 gebouwd. Bij inspectie is gebleken dat de installaties van het gemaal verouderd zijn waardoor betrouwbare bemaling voor de nabije toekomst niet meer gegarandeerd is. Het oude gemaal moet daarom vervangen worden. Om de functie van het oude gemaal over te nemen tijdens de benodigde werkzaamheden, wordt een tijdelijk noodpompinstallatie geplaatst. De verwachting is dat de realisatie medio 2015 van start kan gaan zodat het nieuw te bouwen gemaal eind 2016 opgeleverd kan worden.

Open en transparant uiterlijk
De schetsontwerpen zijn gemaakt door bouwkundig architect Eric Huijten en landschapsarchitect Abe Veenstra. De gemalen krijgen een open en transparant uiterlijk; voorbijgangers kunnen door een glazen pui in- en door de gemalen heenkijken. De metamorfose is uniek omdat de meeste gemalen in afgesloten ruimten staan zonder dat je er van buitenaf naar binnen kan kijken.

Samenhang geplande dijkversterking
De gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland worden in het kader van de dijkversterking van de Waddenzeedijk Texel aangepakt. Ze vallen binnen dit project omdat ze onderdeel zijn van de primaire waterkering en niet meer voldoen aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen. Ook het stuk dijk waar het gemaal Prins Hendrik staat wordt versterkt. Op dit moment is het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier bezig met de voorbereidingen voor een buitenwaartse versterking met zand bij de Prins Hendrikdijk. Hiervoor werkt het hoogheemraadschap samen met onder meer de het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Texel, en het Waddenfonds