Nieuw Europees project Wetsus versterkt onderzoeksprogramma

Deze grant stelt Wetsus in staat het bestaande onderzoeksprogramma in watertechnologie verder uit te breiden en te internationaliseren door excellente onderzoekers van buiten Nederland aan te trekken. Dit versterkt de positie van Wetsus als European centre of excellence voor sustainable water technology.
Nieuwe website 
De Europese Unie stelt hoge eisen aan het wervings- en selectieproces. Om aan deze eisen te kunnen voldoen heeft Wetsus een speciaal programma opgezet waarin extra aandacht gaat naar de werving en selectie. Zo is er een nieuwe website waarop kandidaten de nieuwe PhD vacatures kunnen vinden.
Sterke groei 
Het Wetsusprogramma kent op dit moment een sterke groei. Dit komt omdat er steeds meer bedrijven deelnemen. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft Wetsus meer dan 100 participanten. Daarnaast veroorzaakt het aantrekken van bijvoorbeeld deze Europese cofinanciering de groei. Daardoor zijn er nu 21 promotievacatures opengesteld. Zo bereikt het aantal PhD’s in Leeuwarden een nieuw record: in totaal zullen er in 2016 rond de 70 PhD’s bij Wetsus werkzaam zijn.
Innovaties 
Op het Wetsus Congress werd maandag ook een boek gepresenteerd over de innovaties van Wetsus in de afgelopen 10 jaar. De ruim 400 aanwezigen kregen verder de visie op het thema Talent Hubs for Innovation te horen vanuit Europees perspectief (Carlos Moedas, Europese Commissie en Friedrich Barth, EWP), het nationale perspectief (Lidewijde Ongering, Secretaris-Generaal Ministerie I&M) en die van de bedrijven (Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW).

Marcel Mulder Award 
De jaarlijkse Marcel Mulder Award werd uitgereikt aan de promovendi Jouke Dykstra en Adam Wexler, voor hun uitmuntende onderzoek. Een extra prijs was er voor Gerrit Oudakker, technology scout, voor het inbrengen van innovatieve ideeën en inspiratie.