Nieuw bestuur Waterschap Rivierenland geïnstalleerd

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft eind april ook ingestemd met het toezenden van een aanbeveling aan het college van GS van Gelderland voor de herbenoeming van dijkgraaf Roelof Bleker met ingang van 1 oktober 2016. Het ministerie Infrastructuur en Milieu zal het benodigde Koninklijk Besluit voorbereiden, waarna de officiële herbenoeming kan plaatsvinden.