Endress+Hauser introduceert een gebruikersvriendelijke, nieuwe Liquistation CSF28 voor monstername.

De Liquistation CSF28 voor monstername is speciaal ontworpen voor basistoepassingen in afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioleringsnetwerken. Het apparaat voldoet aan de wereldwij de voorschriften en beschikt over een geavanceerd koelsysteem voor geconditioneerde opslag van de watermonsters. De programmering is eenvoudig en wizard-gestuurd, het onderhoud kan zonder gereedschap uitgevoerd worden. Kortom, met deze monsternamestation bespaart u tijd en vereenvoudigt u het opzetten van uw bemonsteringsroutine.

Het vernieuwde koelsysteem voor de Liquistation CSF28 zorgt voor duurzame en milieuvriendelij ke koeling van uw monsters. Het nieuwe koelgas dat wordt gebruikt, is aanzienlijk klimaatvriendelijker. De koelmodule is verkrij gbaar in twee lakvarianten. De standaardlak is bestand tegen corrosieve omgevingsomstandigheden en de soldeerverbindingen worden beschermd met een zelfklevende krimpkous. De speciaallak is ontworpen voor zeer agressieve omgevingen. Met de nieuwe koelmodule kunt u vertrouwen op toekomstbestendige en milieuvriendelij ke technologie!

De Liquistation CSF28 is eenvoudig te onderhouden. Alle natte onderdelen zij n simpel en zonder gereedschap te verwij deren en onderdelen als de vacuüm- of slangenpomp kunnen makkelij k vervangen worden. Profiteer van nieuwe servicekits die het onderhoud nog verder vereenvoudigen. Na uw onderhoudswerkzaamheden kunt u uw programma op intuïtieve wijze opnieuw opstarten. Het synchroniseren van de monsterflessen is verzekerd, en het bemonsteringsinterval gaat gewoon door.

Kom naar Aqua Nederland als u meer wilt weten over o.a. deze monsternamekast.

www.nl.endress.com
Standnr. H.112