Niels Groot stopt als lector Watertechnologie

Niels Groot neemt na ruim tien jaar afscheid als lector Watertechnologie op de HZ University of Applied Sciences in Middelburg (voorheen Hogeschool Zeeland). Hij was daar één van de eerste lectoren en combineerde die functie met zijn werk als waterspecialist bij Dow Benelux in Terneuzen. Zijn opvolger als lector van de onderzoeksgroep is Hans Cappon.

Groot werd in 2011 gevraagd als lector. Onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden wilde een aanspreekpunt in het zuiden van het land en kwam uit bij de HZ en Niels Groot. Waterbedrijf Evides, waarmee hij al veel contact had, zijn werkgever Dow en de HZ steunden de oprichting van het lectoraat. “De baan sprak me meteen aan. Ik zag veel kansen in het initiëren van onderzoeken en het samenwerken met bedrijven als Lamb Weston en Yara, zodat we het belang van ons vakgebied meer op de kaart konden zetten”, zegt Groot in een blog op de website van HZ University of Applied Sciences.

Onderzoeksprojecten
De vertrekkende lector kijkt met een goed gevoel terug op zijn HZ-jaren, waarin hij één dag in de week in Middelburg actief was. Hij zegt trots te zijn op prestigieuze onderzoeksprojecten als Nereus, Fresh4C’s (een onderzoek naar ondergrondse wateropslag) en de toepassing van wetlands voor verdere zuivering van industrieel en communaal water. Ook is hij blij dat watertechnologie tegenwoordig in alle leerjaren van de opleiding watermanagement is vertegenwoordigd. Wel pleit hij voor meer mathematica in alle opleidingen ‘in de waterhoek’ en hoopt hij dat onderzoek en onderwijs nog meer met elkaar verstrengeld raken, bijvoorbeeld door stages van docenten bij onderzoeksgroepen.

Zeeuws Deltaplan Zoet Water
Groot is blij met het Zeeuws Deltaplan Zoet Water: “In het begin moesten we lobbyen om onderzoeksopdrachten binnen te halen”, zegt hij over het werkveld. “Nu vraagt men ons om mee te denken, onze visie te geven en om onderzoeken op te zetten. We zitten zelfs in een positie dat we wat te kiezen hebben. We hebben tussen de oren kunnen krijgen dat er altijd een kwaliteitsaspect zit aan elk watervraagstuk dat vraagt om een technologische aanpak.”