Nicole Olland voorzitter vier SIKB-colleges

Per 1 januari 2022 wordt Nicole Olland door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en KIWA benoemd tot voorzitter van vier colleges van deskundigen: het Accreditatie College (AC), het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembescherming, het CCvD Tankinstallaties en het CCvD Tanks, Tankinstallaties en Appendages. Zij neemt daarmee de voorzittershamer over van Theo Edelman, die meer dan twintig jaar deze rol vervulde.

Drs. ir. Nicole Olland is in haar dagelijkse werk directeur-bestuurder van de Unie van Bosgroepen, de overkoepelende organisatie van de Bosgroepen. Daarbij zijn landelijk meer dan 1800 eigenaren van bos-en natuurterreinen aangesloten, waaronder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Eerder heeft Nicole Olland in de bodemsector gewerkt, onder meer bij de Technische commissie bodembescherming, bij IWACO-Royal Haskoning en bij de provincie Zuid-Holland. Van 2014 tot 2018 was zij wethouder Ruimtelijke Ordening en locoburgemeester van de Gemeente Rheden.

Nicole Olland zegt zich ‘vereerd te voelen’. “Mijn primaire taak is technisch, het verzorgen van goede vergaderingen. De besluitvorming goed te begeleiden. Maar ik verwacht in die bijeenkomsten ook veel te leren over de wijze waarop kwaliteitswerken en de certificering door SIKB-KIWA is ingericht en die kennis over te kunnen dragen naar mijn eigen sector van bos -en natuurbeheer. En wie weet kan ik inzichten overbrengen waar de wereld van de bodem en ondergrond iets aan heeft. Een beetje elkaars bubbels leren kennen, als ik vast vooruit mag lopen op het komende Jaarcongres van SIKB. En verder vind ik het mooi dat ik de cirkel kan sluiten en weer iets kan doen met dat waar ik ooit ben begonnen, de bodem en ondergrond.”