Delft Green zorgt ervoor dat betonnen constructies langer meegaan (foto: NGCM).

Het bedrijf NCGM krijgt geld uit het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de verdere uitrol van hun watervriendelijke curing voor betonconstructies. Hiervoor tekenden bestuurders van het Nationaal Groenfonds en NGCM 8 mei een overeenkomst.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vorig jaar samen met het Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds opgezet om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt te brengen. De innovatieve bedrijven kunnen uit heel Nederland komen, maar hun product of idee moet wel toepasbaar zijn voor HHNK. Het fonds heeft twee miljoen euro in kas en stelt per innovatie maximaal twee ton beschikbaar. Het is een revolverend fonds, dat wil zeggen dat de ontvangers de uitgekeerde bedragen terugbetalen om in het fonds te storten.

Natuurlijke bestanddelen
NCGM, waar momenteel zes mensen werken, heeft de wereldwijde licentie voor de verkoop van Delft Green. Het product is ontwikkeld door de TU Delft en bevat natuurlijke bestanddelen, zoals klei, water en zeewierextract, die ook in voedingsmiddelen zijn toegestaan. Volgens het productinformatieblad vermindert Delft Green waterverlies bij vers, (niet) afgewerkt beton en voorkomt het uitdroging van de huid van het beton. Ook zorgt het product voor een dichtere betonhuid waardoor constructies , zoals viaducten en waterkeringen, volgens onderzoek van de TU Delft langer meegaat.

Milieuvoordelen
Delft Green heeft volgens NCGM verschillende milieuvoordelen ten opzichte van traditionele chemische curings en het tijdelijk afdekken met plastic om beton te laten uitharden. Zo komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, is er geen plastic afval en is het product onschadelijk voor mens en milieu.
NCGM gaat met het geld verschillende stappen zetten om de groei te versnellen, zegt verkoper Steven Brouwers. “Als eerste pakken we de communicatie aan, bijvoorbeeld door de website aan te passen. Het product is uitontwikkeld. Inmiddels hebben we meer dan 150.000 m2 beton van opdrachtgevers behandeld.”

Applicatiemiddelen
NCGM gebruikt het geld uit het fonds ook om het in eigen huis ontwikkelde vernevelsysteem om Delft Green op betonnen constructies aan te brengen verder te verbeteren. HHNK mag Delft Green in verband met aanbestedingsregels niet in het bestek voorschrijven, maar kan wel aangeven dat ze de toepassing van milieuvriendelijke producten stimuleren. Delft Green is een van de producten die hierbij passen. Het voorkomt immers dat chemicaliën die slecht zijn voor de waterkwaliteit in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarnaast heeft HHNK zelf ook veel beton nodig voor viaducten, waterkeringen etc. Het bespaart CO2 en kosten als deze objecten langer meegaan. Verder is het in sommige gevallen mogelijk alginaat te winnen vanuit afvalwater of slib, waarmee waterschappen bijdragen aan een meer circulaire keten. Alle reden voor HHNK en het Nationaal Groenfonds om Delft Green een stap verder te helpen bij het veroveren van de betonmarkt. En die markt is groot; alleen al in Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 18 miljoen m2 beton.

Lees hier het persbericht