Zoals begin dit jaar was aangekondigd en vorige week bekend werd gemaakt tijdens het Nationale Watersymposium in Amersfoort, gaan netwerkorganisaties Water Alliance en ENVAQUA samen formeel verder als Water Alliance. Bij de fusie-organisatie zullen ongeveer 190 bedrijven aangesloten zijn. De nieuwe organisatie wordt ondersteund vanuit het kantoor van Water Alliance op de WaterCampus in Leeuwaren en vanuit Zoetermeer om de verbinding met ondernemingsorganisatie FME te behouden.

De fusie is volgens beide organisaties een logisch vervolg van een intensieve samenwerking de afgelopen jaren. ENVAQUA en Water Alliance zijn de afgelopen jaren veel in contact geweest met elkaar in verband met de uitvoering van een deel van het beleid van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Watertechnologie.
Volgens de directeuren heeft het samengaan een duidelijke meerwaarde, omdat de twee organisaties elkaar door hun verschillen juist aanvullen.

Vereniging Water Alliance

Voor de buitenwereld zal het samengaan eruitzien als een algehele fusie met de naam Water Alliance. Onder de motorkap zal ENVAQUA zich omdopen tot de vereniging Water Alliance, naast de stichting Water Alliance zoals die al bestaat. Op deze manier blijven de voordelen van beide rechtsvormen voor de interne organisatie behouden en worden de belangen van de leden maximaal gediend.

ENVAQUA brengt TechTalks, Expertgroepen en de warmte van een vereniging in. Andersom biedt Water Alliance voor de branchevereniging ook echte meerwaarde. Ignaz Worm, directeur van ENVAQUA: “Water Alliance heeft drie duidelijke toegevoegde waarden, in aanvulling op wat ENVAQUA haar leden biedt. Dat is de toegang tot het WaterCampus ecosysteem, het bevorderen van export via internationale beurzen als IFAT, WEFTEC, SIWW, Ecomondo en Aquatech en internationale netwerken. Ook zal het onze leden makkelijker toegang geven tot gesubsidieerde projecten en Europese programma’s waar bedrijven aan deel kunnen nemen. Tenslotte leggen we samen meer gewicht in de schaal in Den Haag en hopen we een duidelijk loket te zijn voor iedereen die in contact wil komen met Nederlandse water- en milieutechnologiebedrijven.”

Sterke eenheid

Hein Molenkamp van Water Alliance benadrukt dat de fusie ook bedoeld is om als één aanspreekpunt naar buiten te kunnen treden, met name voor de rijksoverheid en binnen- en buitenlandse partnerorganisaties. Molenkamp: “De Nederlandse watertechnologiesector is in het algemeen de coronacrisis goed doorgekomen en veel bedrijven willen groeien. Dit vraagt om een sterkere eenheid. Daarom is het zo belangrijk dat ENVAQUA en Water Alliance straks als één organisatie een krachtige vuist maken.”

Achterban

In de nieuwe organisatiestructuur zal het totaal aantal leden bestaan uit 190 bedrijven, dat is iets minder dan de optelsom van de huidige achterban doordat er bedrijven zijn die bij beiden zijn aangesloten. De achterban bestaat uit 120 leden bij ENVAQUA en ruim 110 leden bij Water Alliance, met ongeveer 20 bedrijven die van beide organisaties lid zijn.

Op 18 mei hebben alle leden van ENVAQUA en de Raad van Toezicht van Water Alliance ingestemd met het samengaan van ENVAQUA met Water Alliance. Nu breekt de fase aan van verdere uitwerking, waar de secretariaten en communicatie van ENVAQUA en Water Alliance worden samengevoegd, waarin de aangesloten milieu- en afvaltechnologiebedrijven van ENVAQUA hun positie bepalen en waarin met partnerorganisaties zoals FME en de Rijksoverheid wordt overlegd over de manier waarop zo goed mogelijk kan worden samengewerkt.