Nereda wint Muelheim Water Award 2014

Cora Uijterlinde van STOWA nam op 28 oktober jl. de prijs in ontvangst uit handen van Dagmar Mühlenfeld, de burgemeester van Muelheim. De prijs werd uitgereikt tijdens de DBP 2014 conferentie: Disinfection by-products in drinking water. 

Volgens Cora Uijterlinde is de prijs de kroon op het werk van meer dan twintig jaar onderzoek naar, en ontwikkeling, opschaling en implementatie van een nieuwe technologie. “We hebben aangetoond dat de gouden driehoek van private partijen, kennisinstellingen en overheden werkt. Gezamenlijk hebben we een nieuwe internationale standaard gezet voor de biologische zuivering van afvalwater.”
Nereda is een nieuwe zuiveringstechnologie waarbij het reinigende actief slib geen vlokken maar korrels vormt. Hierdoor bezinkt het slib sneller en makkelijker. De technologie wordt gekenmerkt door hoge zuiveringsrendementen, weinig ruimtebeslag (voor bezinking) en relatief lage energiekosten.