De gelukkige winnaars (foto: Nereda RHDHV / Twitter).

De in aanbouw zijnde Nereda-installatie op rwzi Utrecht heeft de Global Water Award 2019 gewonnen in de categorie ‘Wastewater Project of the Year’. De prijs is op 9 april in London uitgereikt tijdens de jaarlijks Global Water Summit. De Utrechtse nieuwbouw was genomineerd omdat deze met een piekdebiet van 13.200 m3 per uur veruit de grootste is van alle Nereda-installaties.

Waterschap De Stichtse Rijnlanden contracteerde de bouwbedrijven Heijmans en GMB om de faciliteit tien jaar lang te ontwerpen, bouwen en onderhouden. Royal HaskoningDHV zorgde voor de Nereda-technologie. Gezien de locatie van de rwzi (met een zuiveringscapaciteit van 430.000 i.e.) in een woonwijk van Utrecht, is de kleine footprint van de Nereda-technologie een groot voordeel, zowel in het ontwerpproces van de faciliteit als om overlast voor de buren te minimaliseren. De nieuwe units passen netjes naast de bestaande installaties en beschikken over ultramoderne geurbestrijding.

Minder energie en minimale milieu-impact
De nieuwe installatie zal het energieverbruik met een derde verminderen ten opzichte van de bestaande behandeling in de fabriek, terwijl wordt voldaan aan de hoogste standaard voor behandeld water van 5 mg/l totaal stikstof en 0,5 mg/l totaal fosfor. Bovendien wordt deze prestatie bereikt zonder chemische toevoegingen, wat bijdraagt aan de minimale milieu-impact van de installatie.

Meer grootschalige installaties in aanbouw
Bij de installatie in Utrecht wordt voortgebouwd op de ervaring van meer dan 65 Nereda-installaties over de hele wereld, maar de grootte van de installatie in Utrecht betekent een nieuw keerpunt voor het gebruik van de technologie. Utrecht is de vaandeldrager van een nieuwe stoet grootschalige Nereda-installaties. In Dublin en Blackburn zijn momenteel ook grootschalige installaties in aanbouw.