Negen genomineerden voor projectprijs ingenieursbureaus

Uit de inzendingen voor De Vernufteling koos de jury negen genomineerden, op een breed terrein van disciplines. De negen zijn in alfabetische volgorde van de indiener:
Crystal House Amsterdam van ABT
Een winkelpand aan de PC Hooftstraat krijgt met een pui van glazen bakstenen een bijzondere uitstraling. Het ‘metselen’ van de stenen was constructietechnisch een complexe operatie.
Hergebruik bodemassen afvalenergiecentrales van Arcadis
Afvalverbrandingsinstallaties produceren grote hoeveelheden bodemassen, waarvan het hergebruik vanwege uitlogende zware metalen problematisch is. Het is nu gelukt die verontreinigingen te fixeren.
O2-ontluchtings rioolput van Kragten
Bij het loskoppelen van het vuilwaterriool van de regenwaterafvoer wordt ook de luchtafvoer afgekoppeld, waardoor stankproblemen ontstaan. De O2-put, niet groter dan een emmer, levert de oplossing.
Shaded Dome tijdelijke evenementenhal van Royal HaskoningDHV
De Shaded Dome is een tijdelijke hal voor grote evenementen in tropische gebieden, denk aan de Olympische Spelen in Qatar. De speciale uitvoering zorgt tegelijkertijd voor draaglijke temperaturen binnen de hal.
Spouwdonut maakt woningen aardbevingsbestendig van Strackee
Een van de manieren om woningen in Groningen aardbevingsbestendig te maken is het fixeren van de buitengevel aan de horizontale vloeren. Met de spouwdonut kan dat snel, goedkoop, eenvoudig en vrijwel zonder overlast voor de bewoners.
Riothermie benut de rioolwaterwarmte van Tauw
Rioolwater is een bron van warmte, en in de gemeente Urk wordt deze voor het eerst gebruikt om een zwembad te verwarmen.
Pulse onderwijsgebouw krijgt gelijkstroomnet van Valstar Simonis
Voor het eerst krijgt een onderwijsgebouw een gelijkstroomnet waarop zonnepanelen, verlichting en computers/smartphone-accu’s en dergelijke zijn aan te sluiten. Het spaart materiaal en vereenvoudigt het beheer.
Rijsimulator voor interactief wegontwerp van Witteveen+Bos
Bij het ontwerp van een klaverblad zien hoe auto’s zich gedragen, wat het betekent als er flink wordt afgeremd voor het ontstaan van opstoppingen, de rijsimulator maakt het mogelijk het ontwerp te optimaliseren.
Herstel mangrovebossen door Building with Nature van Witteveen+Bos
Voor het herstel van mangrovebossen is de aanvoer van slib nodig, dat niet door de golven wordt weggeslagen. Dat kan het beste met half doorlatende dammen van lokaal materiaal als bamboe en takken. Building met Nature werkt hier beter dan harde beschermingsconstructies.

De jury van de Vernufteling bestaat uit 

  • Ir. Piet van Staalduinen (voorzitter), zelfstandig adviseur en voormalig directeur Syntens Innovatiecentrum
  • Drs. Hildegard Assies, voorzitter Bouwnetwerk en directeur/oprichter van adviesbureau UrbanRetail
  • Ir. Frank Biesboer, hoofdredacteur technologietijdschrift De Ingenieur 
  • Ir. Cees Buijs, adviseur Strategie, Investering en Fondsen van de afdeling Stadsontwikkeling Rotterdam 
  • Dr. Eppo Bruins, lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie en voormalig directeur technologiestichting STW
  • Ir. Martijn Vermeulen, octrooigemachtigde, partner octrooi- en merkenbureau EP&C 
  • Dr. ing. Marc Zegveld, European Consulting Leader Industrial Sector IBM
     

(Persbericht Kivi/Ingenieur, januari )