Op het Noorder - en Zuiderstrand mag er niet gezwommen worden. (foto: Zwemwater.nl).

De afvalwaterzuivering Houtrust in Den Haag van het Hoogheemraadschap van Delfland lag 17 augustus tijdelijk stil door een grote stroomstoring in Den Haag. De afvalwaterzuivering is sinds dinsdag 0.30 weer operationeel. Tijdens de storing heeft Delfland tijdelijk ongezuiverd rioolwater op zee geloosd. Daarom gaf de Omgevingsdienst Midden Holland direct een negatief zwemadvies af voor het Noorderstrand, Zuiderstrand, en het Zwarte Pad.

In eerste instantie ging het om kleine hoeveelheden rioolwater. Die hebben ook geen grote gevolgen voor de kwaliteit van het zeewater, stelt een woordvoerster van het Hoogheemraadschap. Delfland heeft het afvalwater afgevoerd via afvalwaterzuivering Houtrust op het Verversingskanaal en via het rioolgemaal Scheveningen op Haringkade. Via de Haringkade gaat het naar het Verversingskanaal en vandaaruit gaat het naar de haven van Scheveningen, vervolgens stroomt het naar buiten.

Doordat de stroomstoring langer aanhield, zijn grotere hoeveelheden geloosd. Daarom gaf de Omgevingsdienst een negatief zwemadvies af. Rijkswaterstaat monitort vanaf dinsdag de waterkwaliteit van de zee. Op basis van de resultaten bepaalt de Omgevingsdienst wanneer het zwemwater weer wordt vrijgegeven.

Beperkte noodvoorzieningen

Er is op de installatie van de zuivering Houtrust een noodvoorziening op basis van batterijen om het systeem te monitoren en in de gaten te houden. Hier worden alle aansturingen, instellingen en software op beveiligd. Om het hele afvalwaterzuiveringsproces door te laten gaan, is echter veel meer elektriciteit nodig.

De stroomuitval van gisteren legde het hele proces stil. “Wanneer de stroom uitvalt, kunnen we acht uur het afvalwater in het systeem bergen en hebben we deze tijd om de storing op te lossen. Omdat een storing praktisch nooit langer duurt, heeft men gekozen niet in deze grote noodstroom te investeren”, aldus de woordvoerster.

Welke maatregelen gaat Delfland nemen om vergelijkbare problemen bij een toekomstige stroomstoring te voorkomen? “Een stroomstoring van deze omvang komt erg weinig voor. We gaan deze evalueren en onze processen zo nodig aanpassen.”

Ingrijpende renovatie

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Houtrust is oorspronkelijk gebouwd in 1967 en in de jaren 1988 en 1995 op onderdelen aangepast aan de (milieu)eisen van die tijd. Toch was rond 2000 de zuiveringsinstallatie behoorlijk verouderd en niet meer in staat om de stroom afvalwater van Haagse huishoudens en bedrijven adequaat te zuiveren. AWZI Houtrust kon niet voldoen aan de strengere Europese eisen voor de verwijdering van stikstofverbindingen.
Voldoende reden om deze afvalwaterzuiveringsinstallatie, na het gereedkomen van de nieuwe AWZI Harnaschpolder, eens stevig onder handen te nemen. In 2007 en 2008 is AWZI Houtrust dan ook ingrijpend gerenoveerd. Met de huidige zuiveringscapaciteit van 430.000 vervuilingseenheden (v.e.’s) kan de installatie het afvalwater zuiveren van inwoners en bedrijven van Den Haag en omstreken. Op een terrein met een oppervlakte van 5 hectaren kan AWZI Houtrust gemiddeld per dag bijna 79.000 kubieke meter afvalwater zuiveren, oftewel de inhoud van meer dan 2.600 tankwagens.