De vijf Nederlandse zeehavens wonnen samen de World Ports Sustainability Awards in de categorie Governance and Ethics (foto: Kees Torn/Havenbedrijf Rotterdam).

De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen/Vlissingen, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. De Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) onderzocht hoe zeehavens hun rol en positie kunnen bepalen bij ethische vraagstukken rondom ladingstromen, zoals milieuschade, mensenrechtenschendingen of uitbuiting. Dit worden ook wel IMVO-risico’s genoemd, waarbij de afkorting staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In 2018 lanceerde de International Association for Ports and Harbours (IAPH) het World Ports Sustainability Program. Binnen de IAPH werken de havens internationaal samen door kennis en ervaring over duurzame ontwikkeling binnen de internationale havengemeenschap met elkaar uit te wisselen. Sinds 2018 worden jaarlijks de World Ports Sustainability Awards uitgereikt voor best practices. De Nederlandse zeehavens hebben dit jaar de Award ontvangen in de categorie Governance and Ethics. Eigenlijk zouden de Awards worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse IAPH World Ports Conferentie, die in 2020 in Antwerpen zou plaatsvinden. Maar deze is wegens Covid-19 geannuleerd. De Awards zijn daarom digitaal uitgereikt.

Stappenplan met acties
De BOZ onderzocht wat de rol en verantwoordelijkheid is van havens als één van de vele schakels in de handelsketen. En ook hoe zeehavens kunnen bijdragen aan het verkleinen van de IMVO-risico’s voor de ladingsstromen die in de havens worden verwerkt of in de havens passeren. Het onderzoek was onderdeel van het Werkprogramma Zeehavens waarin de BOZ en haar leden samenwerken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De zeehavens hebben de resultaten van dit onderzoek benut om een stappenplan op te zetten om de IMVO-risico’s in kaart te brengen, alsmede de acties die in de invloedsfeer van zeehavens liggen. Het project is volgens de internationale jury een voorbeeld van hoe de havengemeenschap positief kan bijdragen aan de verduurzaming van ladingsstromen.

‘Belangrijke erkenning’
Koen Overtoom, de ceo van Port of Amsterdam, reageert verheugd namens de Nederlandse Zeehavens: “De Sustainability Award is een belangrijke erkenning door de International Association of Ports and Harbors voor de inspanningen van de Nederlandse zeehavens. Wij zijn dan ook zeer vereerd met deze Award. Het project heeft de samenwerking tussen de zeehavens versterkt op het gebied van duurzaamheid. De samenwerking zal ons blijvend versterken in de gezamenlijke ambities om stappen te zetten in het verduurzamen van een aantal internationale handelsketens. Ook zullen wij in gesprek blijven met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociaal Economische Raad over IMVO en verdere uitwerking van de thematiek.”