Het Sandscaping-project moet de Bacton Gas Terminal en de omliggende dorpen en stranden gaan verlossen van langdurige kusterosie (foto: Creative Commons).

Royal HaskoningDHV gaat in het Engelse graafschap Norfolk een zandmotor aanleggen die een kuststrook van vijf kilometer moet gaan beschermen. Deze ‘Sandscaping’ werkt volgens hetzelfde principe als de Zandmotor voor de Nederlandse kust: een groot zandvolume wordt op één locatie aangebracht, van waaruit het zand door middel van stroming en golven over een groter deel van de kust wordt verspreid.

Er wordt 1,5 miljoen kubieke meter zand langs de kust opgespoten. De Engelse zandmotor moet de voor Groot-Brittannië essentiële Bacton Gas Terminal, geëxploiteerd door Shell en Perenco, en de omliggende dorpen gaan verlossen van de langdurige kusterosie die er momenteel plaatsvindt. Deze zorgt voor kaalslag van de stranden in het gebied, waardoor kliffen en zeeweringen komen bloot te liggen. De urgentie van het project werd nog eens benadrukt door de zware stormen in 2007 en 2013, die aanzienlijke erosie van de kliffen en overstromingen veroorzaakten.

Zware stormen in 2007 en 2013 veroorzaakten aanzienlijke erosie van de kliffen en overstromingen (foto: Creative Commons).

Helft goedkoper
Volgens het Sandscaping-contract moet het ontwerp een kustveiligheid garanderen gedurende vijftig jaar. Op grond hiervan heeft Royal HaskoningDHV een optimale vorm gevonden in het aanbrengen van een eerste 1,5 miljoen kuub, die gedurende vijftien tot twintig jaar het zand langs de kust van East Anglia zal gaan verspreiden. Daarna zullen vervolgsuppleties nodig zijn. De verwachting is dat het eenmalig aanbrengen van deze grote hoeveelheid zand, de helft goedkoper zal zijn dan klassieke zandsuppleties. Dit komt overeen met de besparing die verwacht wordt van de Nederlandse Zandmotor bij de Zuid-Hollandse kust.

‘Enige realistische kustverdediging’
Het project is een publiek-private samenwerking tussen de Bacton Gas Terminal en het North Norfolk District Council (NNDC). NNDC is de beheerder. John Lee, NNDC-bewindspersoon voor kustbeheer, zegt over het project: “Dit is een unieke kans om de kustverdediging bij de Bacton Gas Terminal te verstevigen en de dorpen Bacton en Walcott te beschermen. Het is de enige realistische manier om onze kustverdediging hier te versterken. Het is een interessant project dat de voordelen toont van een samenwerking tussen de publieke en private sector.”

‘Nederlandse Zandmotor vertalen naar een compleet andere context’
Jaap Flikweert, Flood Resilience Leading Professional bij Royal HaskoningDHV: “Bij dit initiatief werken we samen met Britse partners om de Nederlandse Zandmotor te vertalen naar een compleet andere context. We maken gebruik van de natuurlijke energie van de zee om het zand te verspreiden. Dat maakt deze oplossing betaalbaar en versterkt de natuurlijke kustlijn zonder permanente sporen na te laten. Deze Zandmotor kan indien nodig in de toekomst ook worden aangepast en uitgebreid. Het ontwerp dient meerdere functies en er zijn veel stakeholders bij betrokken. Dat brengt ook voordelen met zich mee op het gebied van de financiering.”

Volgend jaar van start
De bewonersparticipatie heeft al plaats gevonden en Royal HaskoningDHV werkt nu aan de milieueffectrapportage. Het bedrijf is ook gevraagd de businesscase voor overheidsfinanciering voor te bereiden en het beheer- en monitoringplan voor het project te ontwikkelen. De zandsuppletie staat gepland voor zomer 2018.