Nederlandse waterschappen en Zuid-Afrika ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst werd getekend tijdens de eerste dag van de WISA-conferentie in Nelspruit in het bijzijn van de Nederlandse ambassadeur in Pretoria, André Haspels. Namens de Unie van Waterschappen tekende Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland, en namens Zuid-Afrika de plaatsvervangend directeur-generaal van Water, Anil Sing.

Sinds 2004 wisselen Nederland en Zuid-Afrika kennis uit op het gebied van decentralisatie van het waterbeheer en over de politieke en strategische kanten van waterbeheer. Deze uitwisseling is nu bezegeld met een officiële samenwerking in een strategische overeenkomst. 

Inspireren
Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Delfland: “De praktijk van water governance is in beide landen heel verschillend. Tegelijkertijd loop je tegen dezelfde vraagstukken aan: organisatie, financiering, wetgeving, handhaving, publieke participatie, draagvlak.”
André Haspels, Nederlandse ambassadeur in Pretoria: “De samenwerking tussen de partijen bestaat nu 10 jaar. De eerste jaren is samengewerkt onder het motto ‘Drops of inspiration’. Dat karakteriseerde toen en ook nu nog de aard van de samenwerking: laat je inspireren door de praktijk van water governance in beide landen.”
Dutch Water Authorities
De Nederlandse waterschappen bieden, verenigd als Dutch Water Authorities, wereldwijd hun kennis aan. Bij dit project, genaamd Kingfisher, zijn de waterschappen Groot Salland, Roer en Overmaas, Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hollandse Delta, Rivierenland en het hoogheemraadschap van Delfland betrokken. Het project wordt ondersteund door VNG International binnen het programma ‘Versterkt Lokaal Bestuur’.