Nederlandse waterexperts naar Pakistan

De regio Punjab heeft bijna elk jaar te kampen met overstromingen. In 2010 waren de verwoestingen enorm en waren 20 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp. ‘Met de juiste expertise en de nodige investeringen kan dit soort menselijke en economische schade worden voorkomen’, aldus Ploumen.


Gezamenlijk initiatief
Het DRR-team is een gezamenlijk initiatief van de ministers Ploumen en Schultz-Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) om uit een pool van 150 experts van bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheid uit de Nederlandse watersector snel te kunnen inzetten na overstromingen, droogte en watervervuiling. Het DRR-team richt zich op wederopbouw en preventie, niet op noodhulp. De experts geven vooral advies over oplossingen, maar ze kijken ook meteen waar kansen liggen voor Nederlandse bedrijven om daaraan bij te dragen. ‘Een prachtige combinatie van hulp en handel’, aldus Ploumen.

Grote interesse
Nederlandse ambassades zijn een half jaar geleden begonnen om het DRR-team onder de aandacht te brengen van buitenlandse overheden. Die blijken zeer geïnteresseerd. Behalve in Pakistan zijn er ook al afspraken over de inzet van het DRR-team in Mexico, China, Birma, Filipijnen en Senegal.