Nederlandse waterexperts moeten herhaling waterramp in Colombia helpen voorkomen

 ‘Wij hebben in Nederland unieke expertise op dit gebied’, zegt minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. ‘Die zit bij zowel
bedrijven, kennisinstituten als overheden. Daarmee kunnen we overal heel goed
werk verrichten.’
Antioquia
In
Antioquia zijn rivieren buiten hun oevers getreden en aardverschuivingen
ontstaan. Meer dan negentig mensen zijn om het leven gekomen, de materiële schade is
enorm. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): ‘ Zoals dit
voorbeeld helaas weer laat zien, wonen steeds meer mensen over de hele wereld
in gebieden die kwetsbaar zijn voor overstromingen. In plaats van telkens
achteraf repareren moeten we prepareren: nu maatregelen nemen zodat we de ramp
vóór zijn. Nederland wil andere landen daarbij graag helpen.’

Preventieplan
Op
verzoek van het provinciebestuur zullen Nederlandse deskundigen een analyse van
de oorzaken gaan maken en vervolgens een preventieplan opstellen. Ploumen: ‘De
inzet hierbij is tweeledig. Allereerst wordt bekeken hoe in de toekomst zoveel mogelijk
menselijk leed vermeden kan worden. En tegelijkertijd draagt een veiliger
leefomgeving óók bij tot grotere economische kansen. Zodat de
bestaansmogelijkheden voor de mensen kunnen verbeteren.’

Disaster Risk Reduction
De
kosten van de missie worden betaald door de ministeries van Buitenlandse Zaken
en Infrastructuur & Milieu. Deze ministeries zijn bijzonder actief op het gebied van
bestrijding en voorkoming van waterrampen (Disaster Risk Reduction). Al diverse
malen zijn DRR-teams – met experts afkomstig uit het bedrijfsleven,
kennisinstituten en overheden – uitgestuurd naar plekken waar overstromingen
zijn geweest en de autoriteiten de impact van nieuw natuurgeweld willen
beperken. Recente voorbeelden daarvan zijn Mexico, Filipijnen, Panama, Uruguay,
Senegal, Pakistan, Ierland, Libanon, Servië, Albanië.

Waterpartnerschap
Nederland
heeft Colombia al eerder ondersteuning geboden. In 2011 verzocht de
Colombiaanse president om hulp tijdens grote overstromingen. Daaruit is een
waterpartnerschap voortgevloeid dat aan de basis heeft gestaan van de DRR-teams
die nu dus overal ter wereld in actie komen. Eerder dit jaar hebben beide
landen met Japan de zogenaamde Delta Coalitie opgericht. Dit is een
samenwerkingsverband van landen die (deels) laaggelegen zijn en doorsneden
worden door water. Minister Schultz van I&M zal na de zomer een bezoek aan
Colombia brengen, ook dan staat dit thema hoog op de agenda.