Nederlandse waterexperts in wereldwijd rampenteam

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) levert met het instellen van de faciliteit DSS een innovatieve bijdrage aan effectievere en modernere humanitaire hulp: “Het is bij een waterramp belangrijk snel in actie te komen om zoveel mogelijk levens te redden. Nederland heeft enorm veel kennis en expertise op het gebied van water en die willen we wereldwijd inzetten.”

Waterexperts
Buitenlandse Zaken is op dit moment bezig met het samenstellen van het DSS-team. “Daartoe wordt de verschillende VN-organisaties die zich bezighouden met hulp na waterrampen gevraagd aan te geven aan wat voor specialismen behoefte bestaat”, vertelt woordvoerder Herman van Gelderen. De experts zijn afkomstig uit diverse gelederen; de kennisinstituten en universiteiten, Nederlandse bedrijven in het watermanagement, overheden en hulporganisaties. Afgelopen jaar werd er al in VN-verband een Nederlandse waterexpert naar de overstromingen in Servië gestuurd, die adviseerde over droogpompen.

Snelle aanpak
Bij een waterramp is het belangrijk om snel de juiste experts ter plaatse te hebben. Met de Dutch Surge Support kan er direct gehandeld worden na een verzoek van noodhulporganisaties. Ploumen: “Bij een watersnoodramp is er nu één aanspreekpunt om hulp te vragen. Deze snelle aanpak gaat mensenlevens redden. De lijntjes worden korter, de resultaten groter.” Van Gelderen licht toe dat hiermee een einde moet komen aan de ad hoc hulp die tot nog toe werd ingezet. “In het voorbeeld van de grote overstromingen in Servië vorig jaar hebben we experts van Royal HaskoningDHV naar het gebied kunnen sturen. Die hebben hartstikke goed werk verricht. Voor de toekomst willen we dit soort hulp nog strakker organiseren. Door een gestructureerde database met experts klaar te hebben staan, valt er tijd en daarmee wellicht levens te redden.”
De waterexperts vaan DSS worden ook ingezet bij bijvoorbeeld aardbevingen, waar de drinkwatervoorziening snel weer tot stand gebracht moet worden.

Hulp en handel
Tijdens hun hulp bij rampen doen de waterexperts op hun beurt nieuwe kennis op, waar het Nederlandse bedrijfsleven weer van kan profiteren. “Hulp en handel komen samen”, aldus Van Gelderen. Zo legt DSS de link tussen de private sector en noodhulporganisaties. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt hiervoor samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Nederlandse Rode Kruis.
Tot 2017 is ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor de inzet van Nederlandse waterexperts bij noodhulp. Nederland kan nu in alle fases rondom een ramp expertise leveren.  

Dutch Risk Reduction
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu richtte al eerder het Dutch Risk Reduction (DRR) team op, waarin waterexperts in de wederopbouwfase na rampen plannen ontwikkelen voor zowel de veiligheid als het economische herstel van het gebied. DSS is aanvullend hierop. Bij de DSS-faciliteit ligt de nadruk op directe noodhulp na een ramp. DRR kijkt vooral naar preventie: hoe kan in de toekomst een soortgelijke ramp worden voorkomen.