Nederlandse waterbouwers geven visitekaartje af in Den Haag

Van de 1300 bezoekers is de Chinese delegatie met 150 deelnemers het grootst. Zij worden op afstand gevolgd door 69 deelnemers uit Engeland en 60 uit de Verenigde Staten. Op het programma staat een keur aan onderwerpen zoals deltabeheer, kustherstel, de interactie tussen zoet- en zout water, hernieuwbare energiebronnen, overstromingen, droogte, morphodynamica, serious gaming en waterbestendige steden. Er zijn sprekers vanuit de hele wereld en kennisuitwisseling en het delen van ervaringen is voor de meeste bezoekers het voornaamste doel om het congres bij te wonen. Een aantal artikelen over de verschillende onderwerpen die tijdens het congres zijn behandeld, is tot eind augustus online beschikbaar. 

Expert natuurlijke waterkeringen
Nederland profileert zich tijdens het congres als expert ‘natuurlijke waterkeringen’ en geeft daarmee wereldwijd haar visitekaartjes af. Vooral vanuit Azië is er veel belangstelling voor de Nederlandse aanpak. Een aantal buitenlanders bezoekt gedurende het congres ook Nederlandse innovaties in de praktijk. Tijdens de excursie Flood Proof Holland werden de deelnemers niet alleen geïnspireerd door innovatieve waterkeringen, maar werden zij ook getrakteerd op een portie ouderwets Hollands weer. 

Bezoek aan Flood Proof Holland in Delft. Bron: Twitter

Sand mining
Tijdens het congres presenteerde Nederlandse sprekers typisch Nederlandse concepten, zoals bijvoorbeeld ‘Building with nature’, de ‘Sand Engine’ en ‘Room voor the River’.  In de presentaties werd het belang van samenwerking meerdere malen benadrukt. Alleen in een klimaat waar de overheid, industrie en onderzoek goed samenwerken, hebben innovatieve projecten kans van slagen.  Arjan van der Weck, general manager hydrodynamica van Boskalis, vertelde tijdens zijn presentatie dat ‘sand mining’ ook op een duurzame manier kan plaatsvinden. Door onder water te werken met richels kan, volgens Van der Weck, de natuur juist worden versterkt omdat tussen de richels allerlei planten en dieren beschutting vinden. Ook van de aanleg van een natuurlijke waterkering (mangrove) in Indonesië zijn de verwachtingen als het gaat om natuurbehoud hoog. Of die verwachtingen terecht zijn, zal pas over vier tot vijf jaar blijken, wanneer het project klaar is. 
Prijzen
Bij de aftrap van het congres werd de Nederlandse expertise bekroond met twee verschillende prijzen. Deltares ontving de IAHR Industry Innovation Award voor hun Open Source Software. De software draagt bij aan de wereldwijde toepassing van hydrologische onderzoeksresultaten en dankzij dit initiatief kunnen nieuwe producten sneller beschikbaar komen. De Nederlandse waterschappen ontvingen de ‘IAHR wereld erfgoed award’.  De prijs is bedoeld voor organisaties binnen het vakgebied water met ‘een lokale infrastructuur van blijvend en internationaal belang’. De president van de IAHR, professor Roger Falconer, reikte beide prijzen uit. 

Van Links naar rechts Arthur Mynett (IAHR Vice-President), Roger Falconer (IAHR President), Maarten Smits (Algemeen directeur Deltares), Christopher George (IAHR uitvoerend directeur)

Van Links naar rechts Arthur Mynett (IAHR Vice-President), Roger Falconer (IAHR President), Peter Glas (Unie van Waterschappen), Christopher George (IAHR uitvoerend directeur)  Foto UvW

Expositie
In de hal van het World Forum stonden de sponsors van het congres waaronder Unesco-IHE,  Van Oord, Boskalis, Deltares en Rijkswaterstaat met informatiestands.  Tijdens de poster pitches werden tijdens de lunches specifieke projecten toegelicht. Publiekstrekker was de waterscooter die wordt gebruikt om de ontwikkeling van de Zandmotor te monitoren. 

De waterscooter trekt de nodige aandacht. Foto: WaterForum

Direct resultaat
Het IAHR-congres heeft voor Deltares vorige week ook direct vruchten afgeworpen. Het Nederlandse instituut heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Korean Institute of Civil Engineering en Building Technology (KICT). Het eerste project dat de partijen zullen oppakken is een onderzoek naar het effect van vegetatie op de stroming in een rivier. KICT heeft de mogelijkheid om deze testen ongeschaald uit te voeren in Andong in Korea. De test wordt daar met natuurlijk materiaal in 600 meter lange goten van 5 meter breed uitgevoerd. 

Tom Schilperoort (Deltares) en Dr. Hyeon Jun Kim formaliseren samenwerking. Foto: Deltares