In toenemende mate worden we opgeschrikt door berichten over heftige buien en overstromingen. Niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland zijn de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer zichtbaar en rijst de vraag of de kwetsbaarheid van onze infrastructuur niet kan leiden tot een maatschappelijke ontwrichting.

Om aan bovenstaand vraagstuk een antwoord te bieden, slaan Wateradvies & IT bureau Nelen & Schuurmans en SIM•CI (dochter van Alliander) de handen ineen. De koppeling van hun platformen, 3Di en SIM•SAFE, biedt de mogelijkheid om, naast de directe gevolgen van wateroverlast, ook de domino effecten op kritische infrastructuren te berekenen en visualiseren.

Er zijn in Nederland op het gebied van water vele adviseurs en IT oplossingen. Echter, de koppeling van 3Di en SIM•SAFE biedt een compleet beeld wat uniek is voor crisismanagement. Dit complete beeld wordt bovendien 3D gevisualiseerd in de tijd (4D), wat bijdraagt aan het inzicht en de besluitvorming tijdens een crisis.

Dat 3Di en SIM•SAFE gezamenlijk meer zijn dan de som van twee afzonderlijke delen, is gebleken tijdens het Europese DRIVER+. De 4D inzichten die SIM•SAFE verschafte op basis van overstromingsscenario’s uit 3Di, bleken voor hulpdiensten van grote toegevoegde waarde. Nadat Nelen & Schuurmans en SIM•CI ook nog gezamenlijk een opdracht van de provincie Zeeland toegewezen kregen, is besloten om de samenwerking officieel gestalte te geven.

‘Gezamenlijk zijn wij in staat om complete end-to-end oplossingen te bieden voor optimaal inzicht bij wateroverlast en overstromingen voor crisismanagement ’ zegt Wytze Schuurmans, directeur en medeoprichter van Nelen & Schuurmans.

‘Samen zijn we in staat om de markt beter te bedienen en om inzichten te verstrekken die tot op heden onvoorstelbaar waren’ vult Mark Haaksman, general manager bij SIM-CI, aan.