Nederlandse rwzi’s verwijderen veel microplastics

STOWA heeft onderzoek laten uitvoeren naar de verwijdering van microplastics in de rwzi. Met name de bezinkstappen op rwzi’s dragen in grote mate bij aan die verwijdering, zo blijkt. Vanuit de uitgevoerde meetcampagnes en de onderzochte literatuur blijkt dat het totale verwijderingsrendement op Nederlandse rwzi’s tussen de 76 en 99 procent bedraagt.