Nederlandse experts zorgen voor afwatering vluchtelingenkamp Zuid-Sudan

Vorig jaar kwam het kamp in de regentijd volledig onder water te staan. Minister Ploumen zag bij een werkbezoek hoe het vluchtelingenkamp in een grote modderpoel was veranderd. Het hele kamp, inclusief de wc’s, schooltjes en het ziekenhuis liep onder water. ‘De aanblik van het kamp was verschrikkelijk. Vandaar het besluit om een waterexpert naar Bentiu te sturen om een inschatting te maken van wat er nodig was voor de korte- en langere termijn,’ aldus minister Ploumen. 

Ringdijk

Een team waterbouwkundigen, onder leiding van Grontmij, maakte een plan om de situatie te verbeteren. Om te zorgen voor een goede afwatering wordt een ringdijk aangelegd, worden er sloten en kanalen gegraven en grote pompen geïnstalleerd om het overtollige water weg te pompen. Er wordt met man en macht gewerkt aan de verdere inpoldering van het gebied zodat dit klaar is voordat de regentijd weer begint (mei/juni). 

Enorm project
Het gaat hier om een enorm project, op een moeilijke plek, in oorlogsgebied. De totale kosten voor het opknappen van het kamp, een uitbreiding en het afwateringsplan zijn geraamd op 20 miljoen dollar. Nederland neemt daarvan 5.4 miljoen voor haar rekening, andere financiers zijn de VN, de EU en Zwitserland.

Technisch ontwerp
De specifiek Nederlandse inbreng richtte zich op het maken van het technische ontwerp en op de supervisie van de uitvoering. Het grootste deel van de financiële bijdrage wordt gebruikt voor het aanleggen van de sloten, kanalen en de afvoerpompen. Het totale project is er op gericht dat alle ontheemden, die in aantal nog steeds toenemen, en de dienstverleners in het regenseizoen van 2015 droge voeten zullen houden. Minister Ploumen: ‘Het gaat daarbij meer dan alleen wateroverlast. Ook de kans op ziektes als diarree en cholera worden door de drooglegging een stuk kleiner. De omstandigheden van de mensen blijven zwaar, maar de leefbaarheid wordt wel verbeterd.’