Nederlands-Amerikaans trio introduceert nieuw adsorptiemateriaal in waterzuivering

Waternet, Witteveen+Bos en het Amerikaanse CycloPure gaan proeven doen met een nieuwe klasse van selectieve adsorptiematerialen, genaamd High Affinity Cyclodextrin Polymers (HACP). CycloPure’s HACP-adsorptiematerialen zijn zeer geschikt om microverontreinigingen en zorgwekkende stoffen aan te pakken. Witteveen+Bos en Waternet ontwikkelen een nieuw zuiveringsconcept waarin de adsorptiematerialen van CycloPure optimaal gebruikt worden voor geavanceerde waterzuivering in Nederland.

Op basis van onderzoek aan de Cornell University en de Northwestern University (VS), dat werd gepubliceerd in Nature en andere toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften, zijn CycloPure’s HACP’s nu in een vroeg stadium van productie en beschikbaar voor (pilot-)onderzoek. De technologie van CycloPure maakt de omzetting mogelijk van hernieuwbare cyclodextrines (afgeleid van maïszetmeel) in zeer adsorberende materialen, die uitermate geschikt zijn voor waterzuiveringstoepassingen. Met een hoge capaciteit en snelle opname bij zeer lage concentraties van vervuilende stoffen, hebben de HACP’s een lagere dosering nodig om een goede verwijdering van veel microverontreinigingen te bereiken. Daarnaast kunnen ze op de productielocatie worden geregenereerd, met een zeer hoog hergebruikpercentage, zo stellen de drie samenwerkingspartners.

Water van rwzi Horstermeer
Waternet, het waterbedrijf dat het Amsterdamse stedelijke gebied van schoon water voorziet, bouwde in 2012 de eerste volwaardige afvalwaterzuiveringsinstallatie (rwzi Horstermeer) die geschikt is om microverontreinigingen te verwijderen uit effluent. Op dit moment is Waternet bezig met het optimaliseren van dit systeem. Het nieuwe adsorptiemateriaal zal nog niet fysiek op Horstermeer worden getest, maar Waternet en Witteveen+Bos gaan wel het water van Horstermeer gebruiken in het lab, zodat ze snel de vergelijking met het bestaande systeem kunnen maken.

Verschillende deeltjesgroottes
Het Amerikaanse CycloPure is de onbekendste partner in het driemanschap. Het bedrijf heeft twee nieuwe adsorberende formuleringen ontwikkeld, CD-MP en CD-PFAS, voor het verwijderen van microverontreinigingen uit water. De gepatenteerde HACP’s van het bedrijf kunnen worden geproduceerd in verschillende deeltjesgroottes, waardoor volgens CycloPure flexibel gebruik in een breed spectrum van waterzuiveringstoepassingen mogelijk is.