Nederlanders willen zelf wat doen aan klimaatverandering

Nederlanders zien dat goed waterbeheer belangrijk is. Ongeveer tweederde van de Nederlanders heeft wel eens te maken gehad met wateroverlast. En 85% neemt al maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan.

Ruim 90% kent de waterschappen en 84% vindt dat ze belangrijk werk doen. Dat blijkt uit onderzoek dat de Unie van Waterschappen in aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 20 maart heeft laten doen.

KORTER DOUCHEN

Nederlanders zijn bereid om zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doen dit al. Veel mensen passen het eigen gebruik van water aan: ze douchen korter (67%), sproeien minder vaak de tuin (50%) en wassen minder vaak zelf de auto (59%). Ook zijn ze bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren door tegels in de tuin te vervangen door groen (28%) of een regenton te plaatsen (23%). Jongeren lijken hun gedrag het minst aan te passen. Minder dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar doucht bijvoorbeeld korter. 65+ers doen dit juist massaal wel (81%). Wel wil 58% graag (nog) meer tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen.

BAND MET WATER

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is blij dat mensen de noodzaak van goed waterbeheer zien en er zelf ook iets aan willen doen. “Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland”, zegt hij. “We wonen, werken en recreëren er mee. In Nederland beheren de waterschappen de dijken, sloten en plassen. We zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voor voldoende water.”

KLIMAATVERANDERING

Maar Van der Sande ziet ook dat Nederland te maken heeft met grote uitdagingen. Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer en een steeds sneller stijgende zeespiegel. “Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open”, zegt Van der Sande. “Daarom investeren we als waterschappen om samen met overheden, bedrijven en burgers om de gevolgen van de klimaatveranderingen terug te dringen. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan de aanpassing van ons land aan de gevolgen van de klimaatverandering. Nederlanders hebben invloed op de manier waarop we dat doen. Laat je stem dus horen tijdens de waterschapsverkiezingen op 20 maart.”

VERHOGING WATERSCHAPSBELASTING

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders zich realiseren dat de waterschappen meer moeten doen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tweederde van hen verwacht dan ook dat extreem weer kan leiden tot verhoging van de waterschapsbelasting. Een deel van de Nederlanders is bereid om meer belasting te betalen. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van dijken en voor de afvoer van het water bij slecht weer.

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

Op 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op Waterschapsverkiezingen.nl en MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.