Nederland wil waterexperts naar Myanmar sturen

Myanmar wordt momenteel zwaar getroffen door overstromingen veroorzaakt door hevige regenval, net als een aantal andere landen in Zuid-Azië. In totaal zijn meer dan 1 miljoen mensen getroffen en afhankelijk van hulp. Ook is de materiële schade groot. In 4 deelstaten is de noodtoestand uitgeroepen. Nederland helpt al met de hulpverlening via bijdragen aan organisaties die ter plekke zijn, zoals de VN en het Rode Kruis. Volgens minister Ploumen is de hulp hard nodig: ‘De verwoestingen zijn enorm en heel veel mensen zijn dakloos geraakt. Met meer regen in aantocht is het niet alleen belangrijk de slachtoffers te helpen en in hun eerste noden te voorzien, maar ook om erger leed te voorkomen.’

Kwetsbaar deltaland
Als deltaland is Myanmar erg kwetsbaar voor overstromingen. Het land is de afgelopen jaren zwaar getroffen door waterrampen. ‘Met eigen ogen heb ik kunnen zien hoe Myanmar worstelt met de vele overstromingen. Met de inzet van het Dutch Risk Reduction Team proberen we te helpen bij het vinden van structurele oplossingen om het land weerbaarder te maken tegen wateroverlast’, aldus Minister Schultz van Haegen. Het team is een gezamenlijk initiatief van de ministers Ploumen en Schultz Van Haegen en bestaat uit Nederlandse experts van bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en de overheid die snel kunnen worden ingezet na overstromingen, bij droogte en bij watervervuiling. Een DRR-team richt zich op wederopbouw en preventie, niet op noodhulp.
Lopende samenwerking
Het aanbod voor inzet van een Dutch Risk Reduction Team sluit aan op de lopende samenwerking tussen Nederland en Myanmar op watergebied. De Nederlandse regering heeft voor de periode 2015-2017 3 miljoen euro vrijgemaakt voor watersamenwerking met Myanmar. In 2015 zijn de eerste pilotprojecten van start gegaan om met behulp van Nederlandse kennis en kunde tot duurzaam waterbeheer te komen. Ook adviseert een Nederlands High Level Expert Team onder leiding van oud-minister Cees Veerman de regering van Myanmar op het gebied van integraal waterbeheer. In de week van 16 augustus zal een afvaardiging van dit High Level Expert Team een bezoek aan Myanmar brengen, om met de autoriteiten ter plaatse de vervolgactiviteiten in de samenwerking tussen Nederland en Myanmar te bespreken, waaronder de mogelijkheid voor inzet van het Dutch Risk Reduction Team.