Nederland strijdt weer tegen de blauwalg

Op verschillende plaatsen in het land, maar met name in het zuiden, is de afgelopen dagen blauwalg aangetroffen in open water. Dat heeft consequenties voor mensen die willen zwemmen, maar ook voor boeren die hun land willen beregenen. Er worden uiteenlopende middelen en methoden toegepast om de schade te beperken.

Zo heeft waterschap Hollandse Delta twee noodpompen geplaatst in Oude Tonge. Deze voorzien de polders ten zuiden van Oude Tonge van zoet water uit het Haringvliet. Door de oprukkende blauwalg is het water uit het Volkerak-Zoommeer namelijk onbruikbaar. De twee waterinlaten in het havenkanaal van Oude Tonge zijn daarom gesloten. Hollandse Delta is uitgeweken naar de Heerendijk en de Helledijk/Oudelandsedijk. Daar staan nu twee tijdelijke pompen die de poldersloten op het juiste peil houden met water uit het Haringvliet. Hollandse Delta vraagt de agrariërs in het gebied om spaarzaam om te gaan met slootwater en zich te houden aan de meldplicht voor beregenen.

Binnenschelde Bergen op Zoom: kans op huidirritatie en darmklachten
Ook in de waterplas Binnenschelde in Bergen op Zoom is een verhoogde concentratie van de blauwalg ontdekt. Zwemmen wordt voorlopig afgeraden. Waterschap Brabantse Delta ontdekte de verhoogde concentratie deze week en heeft de gemeente Bergen op Zoom opgedragen waarschuwingsborden rond de Binnenschelde te plaatsen.

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is overigens al jarenlang onderwerp van zorg. De gemeente nam verschillende maatregelen, maar die hebben tot nu toe nog niet tot een oplossing geleid. De Binnenschelde is enorm in trek bij zeilers, surfers en zwemmers.

Bemmelse Waard: onduidelijk
In de Bemmelse Waard is begin deze week door zwemmers blauwalg waargenomen. Zij zagen een groenblauwe olieachtige laag in het water en hebben dat gemeld bij de provincie Gelderland. De provincie zegt dat inmiddels vanuit een vliegtuig foto’s zijn gemaakt van de plas, maar dat daarop geen drijflagen van blauwalg zijn te zien. De waterbeheerder (Rijkswaterstaat) is op 7 augustus verzocht monsters te nemen om te zien of maatregelen nodig zijn. Eerder was in Gelderland al tot twee keer toe gewaarschuwd voor blauwalg in zwembad Walburgen in Gendt. De gemeente raadt zwemmers aan zich goed te douchen na een duik.

Ook in de Leemputten in het Brabantse Esbeek
Waterschap De Dommel heeft blauwalg geconstateerd in de Leemputten in Esbeek. Geadviseerd wordt om contact met het water daar te vermijden. De Leemputten komen daarmee op een lijst van tientallen plekken waar het waterschap dit seizoen blauwalg heeft geconstateerd.

Zuid-Willemsvaart in Den Bosch
Waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben blauwalgen aangetroffen in Zuid-Willemsvaart in Den Bosch, in het gehele traject tussen grofweg Poeldonk en de Hoge Diezebrug. Het waterschap adviseert om contact met het water in de Zuid-Willemsvaart te vermijden. De gemeente ‘s-Hertogenbosch plaatst waarschuwingsborden en waterschap Aa en Maas houdt de situatie in de gaten.

Vervelend, maar niet levensbedreigend
Blauwalg kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken, maar is niet levensbedreigend. Het is daarom aan de zwemmers zelf om te bepalen of ze dit risico willen nemen of niet. Er is geen zwemverbod.

Onderzoek naar geschikte bestrijdingsmethoden
Waterschap De Dommel onderzoekt een aantal methoden om blauwalg te bestrijden. Zo is er in 2015 in een vijver in Vught een proef gedaan met micro-organismen, een samenstelling van schimmels en bacteriën. Dit had na een jaar nog niet het gewenste effect, waardoor de proef werd aangepast. Het idee was alle vissen uit de vijver te halen en nieuwe planten er in te zetten. De vijver is inmiddels leeggevist en wordt eind dit jaar opnieuw aangeplant.

In Boxtel wordt de bestrijding onderzocht met mosselen in een gemeentevijver. Zoetwatermosselen eten algen en andere zwevende delen uit het water. De gemeente Boxtel is trekker van dit project en waterschap De Dommel volgt dit proces. Inmiddels is er toch weer blauwalg geconstateerd. Samen met de gemeente zoekt het waterschap naar een oplossing.

Krabbescheer en waterstofperoxide: wisselend succes
Krabbescheer houdt andere planten op afstand en haalt voedingsstoffen uit het water. De Koetshuistuin in Best heeft in het verleden regelmatig last gehad van blauwalg en daarom heeft de gemeente deze vijver laten uitbaggeren. Waterschap De Dommel heeft er krabbescheer in uitgezet om te kijken of deze plant in de plas wil groeien. Helaas groeit er nu ook kroos. De gemeente is bezig om te kijken hoe zij het kroosprobleem kan verminderen.

In Tilburg heeft men al succes gehad met het toevoegen van waterstofperoxide aan het water. Vijf bemonsterde algensoorten namen af. Een soort nam minder af en begon weer te groeien. Het proces wordt nog verbeterd.

Proef met Vortex in Tilburg
Dit systeem in een vijver aan de Kaukasuslaan in Tilburg zorgt voor een spiraalvormige stroming, waardoor blauwalg naar de bodem wordt gezogen. Doordat het waterpeil regelmatig erg zakt, wordt het bereik van de draaicirkel steeds kleiner. De proef wordt volgend jaar herhaald in een verbeterde vorm.

Alle blauwalgmeldingen zijn te vinden op www.zwemwater.nl