Minister Schultz sprak donderdag 20 juli op de VN-bijeenkomst in New York (foto: VN.)

Alleen een overkoepelend waterplatform onder de vlag van de Verenigde Naties kan de mondiale waterproblematiek het hoofd te bieden. Nederland pleit voor de oprichting van zo’n waterorgaan omdat de huidige situatie te versnipperd en niet werkbaar is, aldus demissionair minister Schultz donderdag 20 juli tijdens een VN-conferentie over water en rampen in New York.

Er moet meer samenhang komen in de aanpak van de wereldwaterdoelen. De duurzame ontwikkelingsdoelen beogen veilig drinkwater en sanitatie voor iedereen, maar en een duurzame waterketen. Dat komt neer op adequate afvalwaterzuivering, efficiënt watergebruik en het beschermen van waterbronnen en ecosystemen. Op dit moment zijn er 35 verschillende organisaties bezig met de uitvoering van deze doelstellingen en dat schiet niet op.

Financiering
Het nieuwe VN-waterplatform zou het centrale punt moeten worden voor data, rapporten, ‘best practices’ en de voorbereiding van het High Level Political Forum. Schultz: “De belangrijkste voorwaarde voor een lange termijnaanpak is een stevige financiering. Terugkerend issue is dat het gat te groot is tussen enerzijds de beschikbare publieke middelen en anderzijds de benodigde projecten en programma’s. Hoe zorgen we ervoor dat ook de private sector investeert en helpt dit gat te dichten?.”

Migratie
In haar speech verwees minister Schultz ook uitgebreid naar het migratievraagstuk. ‘We zien dat miljoenen mensen op de vlucht zijn en op zoek naar een veilig bestaan. Vaak vanwege oorlog en geweld. Maar ook vanwege een jarenlange mislukte oogst door droogte, een grond die steeds zilter wordt, of een stijgende zeespiegel. Een nieuw rapport van de World Health Organization en UNICEF wijst uit dat 2,1 miljard mensen geen toegang hebben tot veilig drinkwater’, meldde Schultz aan de aanwezige wereldleiders in New York.

Klimaatadaptatie
Schultz verwacht dat klimaatverandering een van de belangrijkste oorzaken gaat worden van migratie. De VN schat dat er in 2050 zo’n 200 miljoen mensen hun huis hebben moeten verlaten vanwege klimaatverandering. Goed waterbeheer en slimme klimaatadaptatie kunnen migratie tegengaan