Nederland krijgt mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) zijn de initiatiefnemers van het topkenniscentrum. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu nog niet duidelijk in welke stad het instituut komt. Dat wordt aan het eind van dit jaar bekend. Vanuit Nederland zijn onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving, de gemeente Rotterdam, Delta Alliance, NWP, SNV Development Organisation en de Wageningen Universiteit bij het initiatief betrokken.

Namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu tekende klimaatgezant Marcel Beukeboom de overeenkomst. Foto: Ministerie Infrastructuur en Milieu.

Aanpassen
Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelde naar aanleiding van de oprichting: “Over de hele wereld worden mensen hard getroffen door de opwarming van de aarde. Het historische Klimaatakkoord van Parijs laat zien dat aanpassing aan klimaatverandering even belangrijk is als het bedenken van oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Als wij niet goed omgaan met klimaatverandering, dan zal het risico op natuurrampen, sociale en economische tegenslagen en politieke spanningen toenemen. Veel landen en organisaties zijn op zoek naar ‘best practices’ en begeleiding om zichzelf optimaal te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Nederland is goed in het samenbrengen van kennis en kunde op het gebied van klimaataanpassing. Het kenniscentrum zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen.”

Internationale partners
Het centrum zal een breed netwerk van internationale partners samenbrengen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector. Vanuit het buitenland zijn onder meer het National Institute for Environmental Studies uit Japan, UN Environment, Marokko, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT), S&P Global,  Stockholm Environment Institute, Acclimatise, World Resources Institute en het  UNEP DTU Partnership betrokken.