Nederland investeert via Wereldbank 50 miljoen dollar in waterprojecten

Minister Ploumen stelt in een officiële verklaring: ‘Water is een speerpunt van het Nederlandse beleid. Dit initiatief is een bevestiging dat Nederland de groeiende wereldwijde uitdagingen succesvol kan aanpakken. En een mooie kans om -samen met onze bedrijven en kennisinstituten- onze voortrekkersrol in de wereld uit te bouwen.’
Investeringen
De Wereldbank heeft in het afgelopen decennium 130 miljoen mensen betere toegang gegeven tot schoon drinkwater en/of schone toiletten. De komende vijf jaar moeten daar nog 200 miljoen mensen bij komen. Daarnaast financiert de bank bijvoorbeeld investeringen in bescherming tegen overstromingen en zuivering van afvalwater. Deze projecten moeten -rekening houdend met het milieu- gericht zijn op economische ontwikkeling die met name de allerarmsten ten goede komt.
Invloed
Door de prominente positie van Nederland in de recent opgerichte Water Global Practice van de Wereldbank krijgt Nederland invloed op de kredietverlening op watergebied. Op dit moment staat al ongeveer 21 miljard dollar aan leningen uit. Het plan is om in de periode 2015-2019 jaarlijks nog eens vier tot vijf miljard aan nieuwe en betere leningen af te sluiten