Nederland helpt Myanmar met wateroverlast

Het bezoek van minister Schultz aan Myanmar is het tweede in korte tijd. Het land heeft – na decennia van geslotenheid – eind 2012 interesse getoond in samenwerking met Nederland bij het beheersen van de waterproblemen. Om die reden bracht de minister in mei 2013 haar eerste bezoek. Het was het eerste officiële bilaterale bezoek van een Nederlandse bewindspersoon aan het land na het militaire bewind. Tijdens deze ontmoeting tekenden beide landen een samenwerkingsovereenkomst.

Het huidige, tweede bezoek begin juni stond in het teken van de uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst. Daarbij wordt in de eerste plaats een scenarioanalyse gemaakt die moet resulteren in een gezamenlijk Masterplan voor hoogwaterveiligheid langs de rivieren, watertransport (het bevaarbaar maken van rivieren, de aanleg van binnenhavens en zeehavens), watervoorziening voor landbouw, industrie en drinkwater en hydropower.
Samenwerking
Naast bouw en onderhoud van watervoorzieningen moet het Masterplan handvaten bieden voor samenwerking tussen bestuurslagen, ruimtelijke inrichting en financiering. Een consortium van Royal HaskoningDHV, Arcadis, Rebelgroup, UNESCO-IHE, waterschap De Dommel en Tygron (in opdracht van de Nederlandse overheid) presenteerde de eerste resultaten. In de tweede plaats helpt Nederland met capaciteitsopbouw in Myanmar: Nederland faciliteert studentenbeurzen en leerwerktrajecten voor jonge werknemers op het gebied van watermanagement in Myanmar. Als derde onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst werden concrete projecten gepresenteerd, zoals de rivierverbetering bij Bagan.
Voet aan de grond
De bilaterale samenwerking creëert volgens Schultz kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Water is vooralsnog de beste ingang voor markttoegang in Myanmar. Het streven is Nederlandse bedrijven goed te positioneren voor de grootschalige projecten die Myanmar te vergeven heeft. De Nederlandse delegatie bestaat uit Royal HaskoningDHV, Arcadis, Van Oord, Boskalis, Shell, Deltares, TU Delft, Delta Alliance, havenbedrijf Rotterdam, Vitens Evides International, Damen Shipyards en het hoogheemraadschap van Delfland. Het Nederlandse bedrijfsleven begint een jaar na het eerste bezoek voet aan de grond te krijgen. Royal HaskoningDHV, Boskalis, Arcadis en Vitens Evides International hebben al projecten lopen in Myanmar.
Top-10 getroffen landen
Myanmar behoort tot de top-10 van landen die het zwaarst zijn getroffen door waterrampen, met recente cyclonen als Nargis in 2008 en Giri in 2010. Ook is er een toenemende vraag naar water voor de landbouw, sanitatie en schoon drinkwater en is er behoefte aan havenontwikkeling. Er bestaat een beperkte beveiliging tegen overstromingen en een gebrek aan technische en organisatorische capaciteit op alle niveaus binnen de overheid en universiteiten. Minister Schultz heeft vicepresident Nyan Tun en zijn collega-ministers uitgenodigd naar Nederland te komen.