Nederland heeft slechtste kwaliteit oppervlaktewater binnen EU

Sinds 1985 is de milieudruk voor de meeste milieuproblemen aanzienlijk verminderd, waardoor de kwaliteit van de bodem, het water en de lucht is verbeterd. Toch geldt ook hier dat, ondanks de verbeteringen, de kwaliteit van bodem en water in Nederland naar Europese maatstaven niet goed mag worden genoemd, stelt het CBS. Gezien de hoge bevolkingsdichtheid van Nederland en het intensieve gebruik van de omgeving door de landbouw, de industrie en het verkeer is de situatie overigens niet gemakkelijk te veranderen.

Grondwatervoorraden onder druk
Hoewel zoet water zelf niet schaars is in Nederland, staan grondwatervoorraden onder druk. Dit wordt veroorzaakt door concurrerende toepassingen, met name in lange perioden met warm en droog weer, maar ook doordat de kwaliteit van het grondwater onder druk staat. De onttrekking van zoet grondwater was in 2011 ongeveer 3 procent lager dan in 2001. De industrie heeft de grondwaterwinning teruggebracht met 20 procent. De onttrekking door waterleidingbedrijven is gedaald met 5 procent. In de landbouw is het grondwatergebruik sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Dit veroorzaakte een hoog onttrekkingsniveau in 2003 en 2006 en ook in de afgelopen jaren. Akkerbouw en veeteelt hebben de hoogste watergebruik intensiteit, gevolgd door de producenten van papier en papierwaren, de basismetaalindustrie, en de voedingsmiddelenindustrie.