Nederland en Duitsland starten grensoverschrijdend onderzoek naar overstromingsrisico’s

Het onderzoek richt zich op de bescherming tegen overstromingen in het grensgebied van Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dit gebeurt door een gezamenlijke analyse van de overstromingsrisico’s en van mogelijke maatregelen om deze risico’s te beperken. 
Daarbij kijken de onderzoekers naar de wederzijdse gevolgen van dijkdoorbraken aan beide zijden van de grens. Verder maken ze  een vergelijking tussen de hoogwaterveiligheidsaanpak in Duitsland en in Nederland en wat het betekent voor de veiligheid van de inwoners aan beide kanten van de grens.

Afstemming
Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de landen de hoogwaterbescherming goed op elkaar afstemmen en investeringen in hoogwaterbescherming zo goed mogelijk inzetten, is de verwachting. Nederlandse en Duitse partners financieren de studie, de coördinatie ligt in handen van Rijkswaterstaat. 

Samenwerking 
Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen samen aan grensoverschrijdende bescherming tegen hoogwater. Hierin nemen van beide landen ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten deel die zijn betrokken bij het waterbeheer en de waterkeringszorg.