Een Nederlands DRR-team in Myanmar – na de grote overstromingen in 2015 – leert de lokale waterbeheerders hoe ze met ‘prikstokken’ gaten in dijken kunnen ontdekken (foto: Dutch Water Sector).

De speciale teams die Nederland wereldwijd inzet voor advies aan landen hoe deze zich beter kunnen beschermen tegen waterrampen, blijven ook de komende jaren actief. De ministers Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) hebben de financiering van de ‘Dutch Risk Reduction’-teams gecontinueerd voor de duur van drie jaar.

De DRR-teams hebben hun waarde volgens de demissionaire bewindslieden inmiddels meer dan bewezen, zowel waar het gaat om het beschermen van de bevolking tegen grote wateroverlast, droogte en ernstige watervervuiling als om het aandragen en exporteren van Nederlandse kennis en kunde. De teams bestaan uit waterdeskundigen van overheden, kennisinstituten en ondernemingen. Wanneer ergens ter wereld landen geconfronteerd worden met (dreigende) waterrampen, kunnen ze Nederlandse steun inroepen. Schultz van Haegen: “Wij hebben acht eeuwen ervaring in de strijd met water. Niet gek dat na een ramp waar ook ter wereld ‘Bring in the Dutch!’ klinkt. Nederland helpt dan graag en Nederland leert ook graag, omdat ieder land anders is en we dus altijd nieuwe ideeën oppikken.”

Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (foto: ministerie van Buitenlandse Zaken).

Hulp en handel: mes snijdt aan twee kanten
In 2016 en afgelopen jaar zijn 27 buitenlandse missies ondernomen. Deze hebben hebben volgens de ministers allemaal geresulteerd in een op maat gesneden advies aan de lokale overheid hoe waterrampen, zoals overstromingen, droogte of ernstige watervervuiling in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daardoor wordt de veiligheid van de bevolking verbeterd en tegelijkertijd ook de economie in de betreffende regio. In een aantal gevallen vloeiden daar voor Nederlandse kennisinstituten en bedrijven vervolgopdrachten uit voort. Minister Ploumen: “Het mes snijdt aan twee kanten. Je helpt de mensen, verbetert hun leefomstandigheden. En Nederlandse bedrijven en instituten dragen daar in belangrijke mate aan bij. Een mooi voorbeeld van hulp en handel.”

Missies duren ongeveer een week
De continuering van de DRR-teams kost 4,6 miljoen euro. Een team bestaat doorgaans uit drie of vier experts. Na een voorbereidingsperiode in Nederland duurt een missie ongeveer een week.