Nazuivering reststromen tuinders gewoon invoeren in 2016

Creatief en constructief meedoen en toch ook weer een stok tussen de spaken steken. Zo lijkt op het eerste gezicht de reactie van LTO Glaskracht Nederland in het artikel in WaterForum. Is het kabinet eindelijk zo ver dat ze in 2016 eisen willen gaan stellen aan ‘spuiwater’ dat uit de kas in de sloot komt, om de verspreiding van giftige bestrijdingsmiddelen als Admire tegen te gaan, of de LTO komt met het ogenschijnlijk creatieve idee om juist bestrijdingsmiddelen tegelijk met medicijnresten op de rwzi uit het water te verwijderen. 

Weinig haast
Het Westland is ons grootste tuinbouwgebied. Uit de jaarlijkse waterkwaliteitsanalyses van Delfland blijkt dat er circa 30 bestrijdingsmiddelen boven de norm worden aangetroffen. In het algemeen geldt: hoe dichter bij het Westland, hoe hoger de concentraties. Tuinders maken uit zichzelf weinig haast met de waterkwaliteit. In het Westland is pas vorig jaar circa 90 procent van de tuinders aangesloten op het riool. De verwachting is dat dit op termijn zal helpen om de kwaliteit van het oppervlakte te verbeteren. Maar we moeten het nog zien! 
Kosten voor burgers
Onze regering heeft al enige tijd geleden ingezet op verplichte nazuivering van alle restwater van tuinders  in 2016. Die nazuiveringsinstallaties zijn best prijzig, circa 60.000 euro volgens de LTO. Nu eindelijk bijna alle tuinders de dure aansluiting op het riool hebben gedaan, kunnen de tuinders dan niet gewoon hun vieze restwater lozen op het riool, vraagt de LTO zich af? De rwzi Harnaschpolder kan dan centraal al het afvalwater zuiveren. De investering die daarvoor nodig is (‘de vierde trap’), is vast lager dan als alle tuinders een eigen installatie moeten aanschaffen. En het waterschap slaat de kosten om over alle belastingbetalers van Delfland. Bovendien komt zo maar liefst 57,5% van de kosten automatisch bij de burgers van Delfland terecht, dus dat scheelt de tuinders een flinke slok op een borrel. 
Het wordt natuurlijk anders als de glastuinbouwsector zelf wil meebetalen aan de kosten van de extra investeringen in de afvalwaterzuiveringen. Een waterschap mag wettelijk de glastuinbouwsector een dubbele heffing opleggen. Daarmee zou dan over een reeks van jaren de investering kunnen worden teruggehaald. Maar verhoging van de waterschapstarieven is niet populair.
Verschillende groepen stoffen
Publicitair is het sterk van de LTO om de problematiek van de gewasbestrijdingsmiddelen te koppelen het probleem van de medicijnresten in het afvalwater. Door de blik te verbreden valt het probleem van de tuinders minder op, moeten ze hebben gedacht bij de LTO. Terwijl het om twee totaal verschillende groepen van stoffen gaat! Medicijnresten zoals chemokuren etc. moeten door aparte verwerking bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen en inzameling bij patiënten aan huis uit het milieu worden gehouden. In Delft zuivert het Reinier de Graaff ziekenhuis al een aantal jaren al haar eigen afvalwater tot ‘drinkwaterkwaliteit’. Diffuse middelen zoals ‘aspirine’ of de pil zou je in de verre toekomst misschien bio-afbreekbaar kunnen maken. Maar om de tuinders hun geconcentreerde reststromen in het riool te laten kieperen, daar is een waterzuiveringsinstallatie nu niet op ingericht. Het zal de biologische zuivering zeker niet vergemakkelijken. Bovendien gaan al die middelen ook nog reageren met elkaar. Geen goed idee, wat ons betreft. 
Kortom: gewoon invoeren, die nazuivering op glastuinbouwbedrijven. Help de tuinders met zachte leningen, als dat nodig is. Stimuleer de omschakeling naar de emissieloze kas. Maar na al die jaren mogen die bestrijdingsmiddelen niet meer terechtkomen in het water. Correctie: in ONS water!
Hans Middendorp, fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij Delfland. 

Guido van der Wedden, fractielid van de Algemene Waterschapspartij Delfland.