Natuurmonumenten pleit voor strikte invoering fosfaatrechten

Fosfaat is afkomstig uit dierlijke mest. Met de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de maximale hoeveelheid fosfaat die Europese landen, waaronder Nederland via mest mag uitstoten, het zogenoemde fosfaatplafond. Een te hoge uitstoot van mest, en dus fosfaat, maar ook bijvoorbeeld stikstof, heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheid, natuur en landschap, maar ook voor de kwaliteit van drink, oppervlakte- en grondwater.

Fosfaat 

Het ministerie van Economische Zaken kondigde om die reden al in 2014 de invoering van een stelsel van fosfaatrechten aan. De groei van de agrarische sector en daarmee de productie van fosfaat blijkt echter veel groter te zijn dan door het ministerie werd verwacht. Vrijwillige initiatieven vanuit de agrarische sector om die fosfaatuitstoot te verminderen hadden geen significant effect. De groei van de sector ging onverminderd door.

Grens bereikt

“Een snelle en strikte invoering van een stelsel van fosfaatrechten is hierdoor des te urgenter,” zegt Teo Wams, directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten. “Dat bewijzen de huidige cijfers van het CBS eens te meer. Het is noodzakelijk dat we zo snel mogelijk onder het afgesproken fosfaatplafond zien te komen. De grens die we met dit plafond stellen vormt het absolute maximum van wat de draagkracht van onze leefomgeving is. De grens was al bereikt, maar wordt nu ook nog eens fors overschreden. Dat is onacceptabel.”

Terugdringen

Om onder het fosfaatplafond te komen zal de agrarische sector de fosfaatproductie moeten terugdringen. “Geen leuke boodschap voor veel boeren, maar wel onvermijdelijk”, vervolgt Wams. “We staan voor een belangrijke keuze: gaan we onverminderd door op de weg van groter, intensiever en vervuilender? Of kiezen we voor een melkveehouderij waar de koe nog in de wei komt, waar de boer tijd heeft om aan agrarisch natuur- en weidevogelbeheer te doen en waarin de ratrace to the bottom wordt losgelaten?

Advies

De Raad van State heeft op 13 juli een advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor invoering van de fosfaatrechten in de melkveehouderij, meldt de website Boerderij.nl. Het ministerie kan het wetsvoorstel naar aanleiding van het advies nog aanpassen, waarna het openbaar zal worden gemaakt. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft aangekondigd het wetsvoorstel aan het eind van het reces naar de Tweede Kamer te sturen. Het advies van de Raad van State wordt dan ook openbaar.

Spoedprocedure

Doelstelling is dat de fosfaatrechten per 1 januari 2017 van kracht worden. De Tweede en Eerste Kamer moeten de wet voor die tijd nog behandelen en goedkeuren.De Raad van State heeft het advies gegeven via een spoedprocedure. Normaal duurt het opstellen van een advies twee tot drie maanden. In dit geval is het advies binnen een maand gegeven.