Bij de overgang van zoet naar zout bij de monding van het Haringvliet is de soortenrijkdom groot. Op 8 mei organiseert de Stichting Ravon een inventarisatie van de verschillende soorten vis aan de zeezijde. (foto: Rijkswaterstaat).

Van 1 tot 12 mei 2019 is de nationale Week van ons Water. In heel het land zijn er activiteiten voor jong en oud. In totaal zijn er in alle provincies 75 evenementen gepland. Het is onder meer mogelijk om diverse waterwerken te bezoeken of om onder begeleiding excursies in de natuur te maken.

De vele activiteiten laten onder meer zien hoe Nederland tegen het water wordt beschermd. Daarnaast leren de deelnemers wat zij zelf kunnen doen om wateroverlast tegen te gaan. Of wat zij moeten doen als er een overstroming plaatsvindt. De bedoeling van de Week van Ons Water is om het waterbewustzijn van Nederlands te vergroten.

Initiatiefnemers

De nationale week is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, Vewin, het Deltaprogramma en waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven

Activiteiten per provincie

Op de website van Ons Water is een overzicht van de activiteiten per provincie beschikbaar. Zie: Week van het water