Nationaal Deltacongres 2016 focust op Deltaplan tegen wateroverlast

Op 3 november vond het Nationaal Deltacongres plaats in Apeldoorn met een recordaantal van 1800 bezoekers. Kuijken toonde zich zichtbaar trots op de snelle start van het nieuwe Deltaplan tegen wateroverlast. “Zoiets zie je alleen in de watersector”, lichtte hij toe. “Omdat wateroverlast en ruimtelijke adaptatie vooral waterschappen en gemeenten aangaan, is in ‘no time’ afgesproken dat deze partijen ook het voorzitterschap van de Bestuurlijke Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie op zich nemen. De nieuwe stuurgroep gaat onder de hoede van de Deltacommissaris aan de slag met het uitwerking van het Deltaplan wateroverlast. Het regionale watersysteem moet uiterlijk in 2050 extreme regenval kunnen verwerken.

Deltacommissaris Wim Kuijken tijdens het Deltacongres. Foto: Waterforum

Burgerparticipatie
Op het Deltacongres was er veel aandacht voor burgerparticipatie en ‘meekoppelen’. Volgens Kuijken krijgen we de komende dertig jaar te maken met duizenden ruimtelijke ingrepen en daarbij is het onvermijdelijk om de burger daarbij te betrekken. Dat vraagt soms dat de bestuurder een stapje terug doet, aldus Kuijken, die dat zelf meemaakte toen hij betrokken was bij het overleg over de versterking van de Markerdijk. “Je ziet dat bewoners heel goed snappen dat er iets moet gebeuren. Ook de norm zelf staat niet ter discussie. Het is meer de vraag hoe de norm kan worden gehaald. En daar schuurt het soms. Ik vond de vragen van de bewoners terecht en we hebben besloten om samen op zoek te gaan naar de antwoorden. Die joint-fact-finding heeft het vertrouwen weer teruggebracht”, aldus Kuijken.

Ruimtelijke adaptatie was een veelgehoorde kreet. Foto: Waterforum

Meekoppelen
Op het congres was duidelijk te merken dat er hoge verwachtingen zijn van het koppelen van  projecten tegen wateroverlast aan andere ruimtelijke ordeningsplannen. Zo werden Water en Ruimte zelfs een ‘koningskoppel’ genoemd. De vele praktijkvoorbeelden maakten duidelijk dat het nu vooral nog gaat om waterprojecten met een ‘groen’ of ‘recreatie’ randje. Daarbij wordt de waterbeheerder vaak gezien als suikeroom.  Volgens iemand uit de zaal zouden partijen het initiatief niet moeten laten afhangen van het moment dat de waterbeheerder iets wil. ‘Het kan ook de andere kant op werken’, zo werd opgemerkt. Als een bepaalde partij iets wil kan hij de waterbeheerder benaderen en vragen om zijn plannen aan te passen om zo meekoppelen mogelijk te maken.

Duurzaamheid
Discussieleidster en directeur van adviesbureau Tauw, Annemieke Nijhof, brak tijdens het Deltacongres een lans voor meer duurzaamheid tijdens het onderhoud van bestaande projecten. “In het kader van duurzaamheid hebben we het vaak over nieuwe projecten, maar beheerders kunnen bij hun onderhoudswerken ook veel duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren. ”Nijhof doelde daarbij niet alleen op het robuuster maken van het watersysteem maar ook op duurzaam gebruik van energie en het sluiten van de kringloop. “Het gaat om kleine veranderingen. Zo kan een gemaal tijdens een reguliere onderhoudsbeurt meteen worden aangepast voor vismigratie en/of het gebruik van duurzame energie.”