NAM onderzoekt vier alternatieven voor afvalwaterinjectie

In het onderzoek worden vier alternatieven afgezet tegen de huidige situatie, waarin het water ongezuiverd wordt geïnjecteerd in de lege gasvelden in Twente. Die afvalwaterinjectie zou, volgens het onderzoek, kunnen worden voortgezet als de transportcapaciteit wordt vernieuwd zodat er geen lekkages meer kunnen optreden.

Alternatieven
Het eerste alternatief gaat uit van beperkte zuivering van het productiewater, gevolgd door afvoer van schoon zout water en lozing op zee via met een vast restproduct. Het tweede alternatief gaat uit van volledige zuivering van het productiewater, gevolgd door lozing van schoon zoet water op het oppervlaktewater, met een reststroom met veel zout. NAM- woordvoerder Pierre Wimmers zei in een interview met TV Noord dat het gaat om een grote hoeveelheid zout. Hij spreekt over jaarlijks een voetbalveld zout. De derde optie die is onderzocht is gericht op het indikken van het productiewater, waarbij een deel als gezuiverd schoon zoet water wordt geloosd op het oppervlaktewater en een deel, met verhoogde concentraties zout en andere stoffen, wordt geïnjecteerd. En de vierde optie betreft beperkte zuivering en injectie in gasvelden in Twente en in Drenthe.

Second opinion
Momenteel werkt Royal HaskoningDHV aan de afronding van de eerste fase van het onderzoek, waarin de alternatieven op hoofdlijnen in kaart zijn gebracht. Verwacht wordt dat dit deel van het onderzoek in de zomer wordt afgerond. De commissie van de m.e.r. en Deltares/TNO zullen daarna een ‘second opinion’ geven, waarna het geheel zal worden aangeboden aan minister Kamp. Na de zomer zullen naar verwachting enkele opties nader worden uitgewerkt worden.

Lekkage
Tegenstanders van lozingen op de Eems zijn bang dat het afvalwater verontreiniging in de Waddenzee zal veroorzaken. Vooralsnog is niet duidelijk in hoeverre het afvalwater kan worden gezuiverd. “Uit de mer-rapportage in 2006 bleek zuivering geen optie”, vertelt Wimmers. “Maar wellicht dat er met de huidige stand van de techniek betere mogelijkheden zijn.”