NAM mag injectie afvalwater in Twentse bodem voorlopig hervatten

De injectie werd vorig jaar stilgelegd nadat een lek was ontstaan in de pijpleiding bij Holtheme, nabij Hardenberg.  De afgelopen tijd drongen verschillende partijen, zoals stichting Stop Afvalwater Twente, er op aan om bij gelegenheid helemaal te stoppen met de injectie van het productiewater van de NAM afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek.

Leiding gerepareerd

De leiding is inmiddels gerepareerd door in de bestaande transportleiding over een lengte van 45 km een nieuwe kunststof leiding met een kleinere diameter te installeren. In zijn brief aan de kamer laat minister Kamp weten dat Staatstoezicht op de Mijnen dinsdag de leiding heeft goedgekeurd. Op basis van de in 2010 verleende vergunningen kan NAM nu de winning van olie en de injectie van afvalwater in Twente hervatten.

Tijdelijke oplossing

De gekozen oplossing biedt volgens NAM in ieder  geval een tijdelijke oplossing voor de komende jaren. NAM houdt rekening met de mogelijkheid dat uit het evaluatieonderzoek naar de injectie van het afvalwater in Twente naar voren komt dat een andere verwerkingsmethode de voorkeur verdient. Uit een tussenrapport van de NAM blijkt volgens Kamp dat de injectie van het afvalwater nog steeds het meest milieuvriendelijke alternatief is. 

Deltares

Kamp schrijft verder dat Deltares op zijn verzoek op 4 augustus een second opinion heeft opgeleverd over het tussentrapport. Kamp heeft het doorgestuurd naar de Commissie voor de m.e.r. die naar verwachting eind augustus 2016 een advies zal uitbrengen. Kamp stuurt het advies, samen met met de second opinion van Deltares, naar de Kamer.Eind 2016 verwacht de minister een definitief besluit te nemen over de toekomst van de injectie van het afvalwater in Twente.

Lees hier de brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer.