NAM heroverweegt wateropslag Twente

Sinds 2011 injecteert NAM productiewater uit de oliewinningslocatie in Schoonebeek in lege gasvelden in Twente. De vergunning daarvoor dient in 2016 te worden vernieuwd. Dat vormt de aanleiding voor het nieuwe onderzoek. Volgens Moeksis valt dit “mooi samen” met de brandbrief die gemeenten en Waterschap Vechtstromen aan minister Kamp stuurden. Zij dringen daarin aan op een onafhankelijk onderzoek. De opslagmethode van NAM leidt in Twente al jaren tot de nodige onrust en zorg .

Onafhankelijk onderzoek
Moeksis zegt dat de NAM waarde hecht aan een onafhankelijk onderzoek. “Daarin selecteren we de onderzoekers in overleg met de provincie die vergunningsverlener is én met de toezichthouder SODM. We willen zeker stellen dat zij zich kunnen vinden in de selectie van die onafhankelijke onderzoekers.”
Eerdere onderzoek naar de methode van NAM om het water dat vrijkomt bij het oppompen van olie te injecteren in lege gasvelden werd uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers van CE Delft. Daaruit bleek dat dit de meest milieuvriendelijke methode was. Ook de Raad van State stelde omwonenden die bezwaar maakten al eens in het ongelijk. Moeksis: “We hebben destijds fors geïnvesteerd in onderzoekstijd en diepgang. Het is geen lichtvoetige beslissing geweest.”

Nieuwe wetenschappelijke zinzichten
Of hij daardoor de nieuwe onderzoeksresultaten met vertrouwen tegemoet ziet? Moeksis: “We zitten nu in de fase dat we de onafhankelijke onderzoekers gaan selecteren. Ik wil niet vooruitlopen op welke conclusie dan ook. Als die nieuwe ontwikkelingen, invalshoeken of wetenschappelijke inzichten zijn, die ons tot andere inzichten kunnen brengen, dan staan we daar voor open. Anders dan het beeld dat de media graag van ons neerzetten, zitten we daar niet geharnast in.” 

Dikke olie
Het afvalwater dat NAM in Twente afvoert komt uit de oliewinningslocatie in Schoonebeek.
Om de dikke olie meer vloeibaar te maken gebruikt NAM stoom in de diepe ondergrond. Dit wordt gemaakt van gezuiverd rioolwater uit een speciaal voor dat doel gebouwde waterfabriek in Emmen. Bij het oppompen van de vloeibare olie komt ook water mee naar boven dat uit de olie moet worden gehaald. Het bestaat uit de gecondenseerde stoom, maar ook uit water dat al aanwezig is in de diepe ondergrond. Dit zogeheten formatiewater bevat veel zouten en zeer kleine hoeveelheden koolwaterstoffen en aromaten. Dit zijn stoffen die vaste verbindingen vormen met water en daardoor zeer moeilijk zijn af te scheiden. Het productiewater bevat ook stoffen die NAM gebruikt om de oliewinningsinstallaties te beschermen.

Milieuvriendelijk
Uit de Milieu Effect Rapportage (MER) bleek dat het schoonmaken van het productiewater zeer veel energie zou gaan kosten en ook een afvalberg opleveren die weer verwerkt moet worden met alle milieugevolgen van dien. Het injecteren van productiewater in lege gasvelden bleek de milieuvriendelijkste manier van afvoeren. Het productiewater heeft nagenoeg dezelfde samenstelling als het water dat van nature al voorkomt in de diepe ondergrond van de lege gasvelden. NAM injecteert het water dus terug in de diepe ondergrond, maar op een andere locatie
Het water wordt met een injectiepomp onder lage druk in een oude gasput gepompt. Dit water wordt hiermee op een diepte van tussen 1500 en 3000 meter in het poreuze gesteente geïnjecteerd, waar voorheen het gas in zat. Totaal wordt tussen de 300 en 4000 kubieke meter water per dag ingebracht, afhankelijk van de olieproductie en de opnamecapaciteit van het poreuze gesteente.

Drinkwater
Door de enorme diepte waar het water wordt opgeslagen is er volgens Moeksis geen enkele zorg over vervuiling van het drinkwater. “Waterschappen stellen daar vaak vragen over. Maar ik kan ze echt geruststellen: dat is echt niet aan de orde.”