Na waterschappen zet nu ook Rijkswaterstaat drone in voor inspecties

De experimenten zijn van 30 augustus tot en met 2 september uitgevoerd in Lauwersoog en omgeving. Er is onder andere verkend of het mogelijk is om met behulp van het onbemande vliegtuig lozingen in de haven van Lauwersoog in beeld te brengen, de dijk van het Lauwersmeer naar de Waddenzee te inspecteren en om drenkelingen te lokaliseren.

ScanEagle

Voor de testen is gebruik gemaakt van een onbemand vliegtuig van het ministerie van Defensie, de ScanEagle. Het onbemand vliegtuig kan inlichtingen inwinnen over een situatie en de omgeving met een daglichtcamera en voor nachtopnames met een infraroodcamera. De beelden van de camera zendt het toestel live door naar een grondstation, waar ook de besturing van de camera plaatsvindt.

Evaluatie

De camerabeelden blijken van hoge kwaliteit te zijn en Rijkswaterstaat heeft dingen gezien die bij de inzet van bijvoorbeeld een helikopter veel moeilijker zijn waar te nemen. De komende tijd  vindt een uitgebreide evaluatie van de experimenten plaats. 
Rijkswaterstaat is voortdurend op zoek naar slimme, duurzame, veilige en betaalbare manieren om ons land veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Experimenten zoals deze zijn volgens de organisatie nodig om scherp te krijgen hoe we technologische vernieuwingen zoals bijvoorbeeld sensoren en drones kansrijk kunnen inzetten. 

Waterschappen

Waterschappen maken ook steeds vaker gebruik van drones, bijvoorbeeld voor dijkinspecties. Zo voerde het waterschap Amstel, Gooi en Vecht al in mei 2014 een eerste proefvlucht uit. Ze slaagden erin om naast cameraopnames ook watermonsters te nemen met deze multi-inzetbare drone. Het prototype werd ontwikkeld in samenwerking met Waternet, Hogeschool Amsterdam en het Nederlands Ruimtevaartlaboratorium. Ook waterschap Vallei en Veluwe zette in 2015 een drone in om boven de Terwoldse Wetering en Nijbroekse Wetering om beeldopnamen te maken. Dat is nodig voor goed onderhoud om het gebied veilig te houden voor mensen in de regio.