BlueLabel, een initiatief van Achmea, Royal HaskoningDHV en Nelen en Schuurmans, lanceert vrijdag 28 juni een kaart met de gevoelstemperatuur voor elk adres in Nederland. Een label van A t/m E geeft per adres aan hoeveel hittestress er in een straal van 10 meter is. Uitgangspunt voor het berekenen van hittestress is de gestandaardiseerde methode die het RIVM recent publiceerde.

De nieuwe kaart geeft onder meer gemeenten inzicht in gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte en biedt hen de mogelijkheid om passende maatregelen te nemen. Volgens Bluelabel is de nieuwe gestandaardiseerde methode van het RIVM zeer complex en vraagt het berekenen van hittestress om het verwerken van veel data. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met schaduw, wind, straling, temperatuur en groen.

Op de kaart van Nederland is te zien dat het Zuiden van Nederland meer last heeft van hittestress dan het Noorden.

Stresstest

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 water robuust en klimaatbestendig is ingericht. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben toegezegd dat zij vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen in beeld brengen. Een van die knelpunten is hittestress. BlueLabel  lanceerde vorig jaar al een landelijk label voor wateroverlast.

Hete steden

Volgens het RIVM zijn er al veel kaarten beschikbaar die de hitte op uiteenlopende wijze in beeld brengen. In steden is het vaak warmer dan in landelijke gebieden, onder andere door het gebruik van donkere materialen zoals asfalt en door lagere windsnelheden. Bij de standaardberekening wordt rekening gehouden met verschillende weersomstandigheden en de plaatselijke ruimtelijke situatie, het landgebruik, en de ligging van gebouwen en bomen.

Grote verschillen

Volgens Wytze Schuurmans, directeur van Nelen&Schuurmans kan inzicht in de impact van weersextremen zoals neerslag en hitte kan door lokale omstandigheden sterk verschillen. “Dat vraagt om geavanceerde modellen die grote hoeveelheden data moeten bewerken.”