Op de rwzi in Den Bosch wordt een rioolwatermonster genomen. (foto: Jac van Tuijn).

Op steeds meer rioolwaterzuiveringen in Nederland zijn de afgelopen week Covid-sporen aangetroffen. Ook het gemiddeld aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners blijft gestaag stijgen. Tot vorige week vertoonde de rioolwatermetingen juist een dalende trend, maar de nieuwe RIVM-cijfers laten nu ook een stijging zien. Het lijkt er dus op dat het aantal testen de verspreiding van het coronavirus eerder signaleert dan de rioolwatermetingen.

De rioolwatermetingen van het RIVM zijn eigenlijk bedoeld als een ‘early warning system’. Het idee is dat bij mensen zonder klachten het virus via de ontlasting op de rwzi’s terecht komt. De rioolwatermetingen zouden daarmee een voorbode zijn voor het aantal besmettingen in een bepaalde gemeente. Nu lijkt het er dus op dat de PCR-testen de verspreiding van het virus toch eerder signaleren.

Het aantal positieve testen nam al wekenlang toe. (bron: corona dashboard).

Dalende trend rioolwatermetingen

De rioolwatermetingen maken deel uit van het corona dashboard van de overheid. Maurice de Hond signaleerde vorige week in een artikel op zijn website al dat de ontwikkeling van de testresultaten uit de pas loopt met de rioolwatermetingen. De rioolwatermetingen vertoonden namelijk al weken een dalende trend, terwijl het aantal positieve testen juist sterk toenam. Hij twijfelde daarom aan de waarde van de PCR-testen.

Tot vorige week was er een dalende trend zichtbaar in de rioolwatermetingen. (Bron: corona dashboard).

Uitbreiding rwzi’s

De rioolwatermetingen die vandaag werden gepubliceerd laten wel een stijging van covid-sporen in het rioolwater zien. Uit data op de RIVM-website blijkt dat de rioolwatermetingen afgelopen week nog niet op alle locaties zijn uitgevoerd, maar de Unie van Waterschappen maakte vandaag op hun website bekend dat nu alle 318 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) bemonsterd worden.

Bevestiging

Sinds 1 juni is het testbeleid van de overheid ingrijpend veranderd. Begin juni werden 8.000 mensen per dag getest, inmiddels zijn dat er 25.000. Sindsdien is ook het aantal positieve testen fors toegenomen, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief laag. De rioleringscijfers fungeren op dit moment niet als waarschuwingssysteem, maar bevestiging dat de verspreiding van het virus in ons land toeneemt.