Respijt voor maïsoogst

Op 26 oktober heeft waterschap Zuiderzeeland met een groep agrariërs in de Noordoostpolder eindelijk een gezamenlijke schikking getroffen. De rechtszaak gaat over de opgelopen schade die ontstond door ondergelopen akkers na een hevige regenbui in 2003. Het waterschap was eerder al aansprakelijk gesteld voor de schade die de agrariërs opliepen, en nu is daar ook het schadebedrag van bekend. Het waterschap moet ruim 2 miljoen euro betalen.

De akkerschade in de Noordoostpolder, rondom de Leemtocht in Kraggenburg, ontstond na een hevige regenbui op 3 juni 2003. Hierdoor liepen sloten en tochten vol en kwamen akkers blank te staan. Door de door het waterschap eerder geplaatste schotten bij een belangrijke duiker in het gebied, kon het water niet wegstromen. Het waterschap plaatst deze schotten doorgaans voor het behoud van de waterkwaliteit en om de waterhoeveelheid op peil te houden.

Langlopend proces

Doordat de schotten het overtollige water vasthielden, heeft dit bij de 22 betrokken agrariërs tot veel gewasschade geleid. De gedupeerde akkerbouwers en fruittelers rondom de Leemtocht startten daarop een, wat achteraf duidelijk werd, langdurig juridisch proces. In december 2020 oordeelde het hof dat het waterschap aansprakelijk is voor de geleden schade. Door nalatig handelen van het waterschap, doordat de schotten niet verwijderd waren, is de schade ontstaan.

Schadebedrag

Toch duurde het nog bijna 2 jaar voordat ook de hoogte van het schadebedrag bekend werd. Op 9 februari 2022 was de volgende zitting en kwam de hoogte van de vergoeding aan de orde. De uitwerking van die vergoeding is op voorstel van de rechtbank en in overleg met deskundigen tot stand gekomen. Voor zowel de akkerbouw als fruitteelt was er een afgevaardigde aangesteld die ieder met een bindend advies kwamen over de geleden gewasschade. Daarnaast is ook het waterschap met de agrariërs zelf om tafel gegaan.
Op 26 oktober is door partijen de overeenkomst getekend. De hoogte van de schikking is vastgesteld op ruim 2 miljoen euro.

De gedupeerde akkerbouwers en fruittelers ervaren de schikking met het waterschap als een pleister op de wonde en geven aan dat nu eindelijk naar hen is geluisterd. De dijkgraaf heeft daarnaast ook, namens het waterschap, excuses aangeboden bij de ondertekening van de overeenkomst op 26 oktober. Bovendien is het waterschap van plan om ook in de toekomst, naast de afwikkeling van de schade, goed te blijven samenwerken met deze agrariërs.