De niet-eetbare zwanenmossel, ook wel zoetwatermossel genoemd, komt alleen voor in wateren met een goede waterkwaliteit (foto: Scheldestromen).

Mogelijk is een virus in de zwanenmossel de oorzaak van een grootschalige mosselsterfte in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. Eind juni, begin juli stelde Waterschap Scheldestromen in de Buitenvest van Hulst een massale sterfte vast van de zwanenmossel. Deze niet-eetbare mossel, ook bekend onder de naam zoetwatermossel, is alleen te vinden in wateren met een goede waterkwaliteit.

Dode mosselen dreven in de Buitenvest in Hulst (foto: Scheldestromen).

Uit de routinematige zuurstofmetingen van het oppervlaktewater kwamen volgens het waterschap geen bijzonderheden naar voren. Omdat een massale sterfte van de zoetwatermossel in deze omvang niet vaak voorkomt in Zeeland, deed Scheldestromen nader onderzoek. De standaardbepalingen waterkwaliteit (stikstof, fosfaat, nitriet, nitraat en ammonium) gaven geen verhoogde waarden en ook werden er geen verhoogde hoeveelheden bestrijdingsmiddelen of giftige algen aangetroffen. Ten slotte is nog onderzocht of er sprake was van een illegale drugslozing, maar ook dat bleek niet het geval.

Bodemslibmonsters hadden ook normale waarden
Vervolgens zijn er monsters genomen van bodemslib op plaatsen waar mogelijk riooloverstorten hebben plaatsgevonden. Ook in deze monsters zijn geen verhoogde waarden gemeten. Vanwege droge weersomstandigheden was er ook weinig beweging in het water. Het waterschap concludeert daarom dat de meest aannemelijke oorzaak van de mosselsterfte een ziekteverspreider (virus) in de mossel zelf is.

Opvissen en afvoeren
Om erger te voorkomen en overlast te beperken, heeft het waterschap in samenwerking met de gemeente Hulst de dode mosselen zo snel mogelijk uit het water gehaald en laten afvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Met schermen in het water werd verspreiding van dood materiaal door de wind voorkomen. Het waterschap verwacht dat de zwanenmossel na verloop van tijd vanzelf weer terugkeert in de Buitenvest.

De dode mosselen zijn door Waterschap Scheldestromen zo snel mogelijk uit het water gehaald (foto: Scheldestromen).