Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt hoe Nederland ook in de toekomst veilig kan blijven. (foto: Wiki Media Commons).

Nederland loopt waarschijnlijk geen gevaar op een lagere kredietrating van financiële instellingen. De 1 miljard euro die Nederland jaarlijks uitgeeft aan het Deltaprogramma zorgt dat de hoge kredietrating overeind blijft. Dat stelt kredietbeoordelaar Moody’s in een recent rapport over de gevolgen van de zeespiegelstijging door de klimaatverandering.

Door de klimaatverandering gaat de zeespiegel naar verwachting met drie meter stijgen, stelt de kredietbeoordelaar in het rapport. Dat heeft grote economische en sociale gevolgen voor landen, zoals Egypte, Suriname en Vietnam, die te weinig tegenmaatregelen nemen. De kredietrating van deze landen gaat hierdoor naar beneden. Dat is waarschijnlijk niet voor Nederland het geval. Alhoewel veertig procent van de bevolking in theorie wordt geraakt door de zeespiegelstijging, zorgt het geavanceerde hoogwaterbeschermingssysteem ervoor dat de effecten zullen meevallen.

Deltacommissaris vindt aandacht terecht

“De financiële wereld heeft in toenemende mate – en terecht – aandacht voor de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt voor landen en regio’s”, zegt Deltacommissaris Peter Glas in een reactie op het rapport. “De analyse van Moody’s van de kredietwaardigheid van landen, in relatie tot de risico’s van zeespiegelstijging, past in deze trend. In het persbericht van Moody’s staat terecht dat Nederland weliswaar blootstaat aan risico’s maar ook tegenmaatregelen neemt waardoor een materieel kredietrisico effect ‘unlikely’ is”.

Nederland heeft unieke uitgangspositie

Nederland heeft volgens Glas een goede en in de wereld unieke uitgangspositie dankzij de deltawerken en het Deltaprogramma. “Hierin treffen we maatregelen om Nederland veilig en bewoonbaar te maken en te houden. Door te blijven investeren in ons laaggelegen land blijven we een ramp voor. De conclusies van het rapport van Moody’s beschouw ik als ondersteuning van ons Deltaprogramma waterveiligheid, het hoogwaterbeschermingsprogramma en het belang van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Dat kennisprogramma zal de komende jaren uitsluitsel bieden over de trends, de oprekbaarheid van onze veiligheid-strategie tot het einde van deze eeuw en de opties op langere termijn.”