Mogelijk tweede pilotinstallatie voor blauwe energie

Zo’n installatie is al in bedrijf op de Afsluitdijk in Friesland, waar het Nederlandse bedrijf REDstack samen met FujiFilm energie produceert door de toepassing van omgekeerde elektrodialyse, beter bekend als RED (een acroniem van Reverse Electrodialysis). De werking van RED berust op speciale membranen die zijn ontwikkeld door FujiFilm. Deze membranen laten óf alleen negatief geladen ionen óf enkel positief geladen ionen door. Zo kan energie worden gewonnen uit het verschil in zoutgehalte tussen twee waterstromen, bijvoorbeeld met zoet IJsselmeerwater dat in de zoute Waddenzee uitstroomt, zoals bij de Afsluitdijk het geval is. Maar ook waterstromen met verschillend zoutgehalte in industrieën zijn geschikt. De RED-technologie gaat mogelijk een grote bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Blue Energy Deal
REDstack, Hoogheemraadschap Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk sloten onlangs een ‘Blue Energy Deal’, die zou kunnen leiden tot de bouw van een tweede demo-installatie, bij het gemaal Katwijk. “De ligging van Katwijk aan de uitwatering van de Oude Rijn is een gunstige plaats voor een democentrale”, meent Rik Siebers, directeur van REDstack. “Bij het gemaal wordt het zoete boezemwater in de zoute Noordzee gepompt. Dit maakt deze plek erg geschikt voor een demo-pilot.”

Ook Hoogheemraadschap Rijnland vindt het een interessant project om aan deel te nemen, hoewel blauwe energie nog niet uitontwikkeld is. “Wanneer deze technologie zich verder ontwikkelt, zijn alle delta’s waar zoet en zout water elkaar ontmoeten, plaatsen waar je energie kunt opwekken. Deze innovatie biedt wereldwijd kansen om energie te winnen uit water. Niet alleen hier bij Katwijk, maar ook elders”, stelt hoogheemraad Jeroen Haan. “Als het goed gaat werken, hebben we een prachtige duurzame en innovatieve energiebron uit water!” Het past ook in de ambitie van de Nederlandse waterschappen om in 2025 minstens 40 procent van het eigen energieverbruik zelf te produceren.

Business case
“Het komende jaar nemen we de haalbaarheid van een mogelijke demo-pilot in Katwijk verder onder de loep”, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber (D66). “Dat doen we door het uitwerken van een business case, waarbij we kijken naar kosten en baten. Bovendien wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden. De RED-techniek wordt verder ontwikkeld en tot slot zoeken we de optimale plek.”