Het Hollands-Duits gemaal in Nijmegen is een voorbeeld van grensoverschrijdende hoogwaterbescherming dat voorzien is van moderne automatiseringstechniek

Verbeterde beschikbaarheid van de installaties en dalende engineeringskosten

In het kader van moderniseringsmaatregelen heeft het Waterschap Rivierenland verouderde techniek vervangen door innovatieve automatiseringstechniek van Phoenix Contact. Deze oplossing draagt bij aan een grensoverschrijdende hoogwaterbescherming en zorgt bovendien voor een aanzienlijke vermindering van de engineeringswerkzaamheden, terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van de installaties wordt verhoogd.

Snel verwerken en afgeven van signalen
Binnen Waterschap Rivierenland loopt een project (IWA) om in totaal 165 stuwen en 145
gemalen te voorzien van moderne techniek met de gunstigste Life Cycle Costs.
In het pompgemaal in Nijmegen is de vroeger gebruikte relaistechnologie vervangen door
moderne automatiseringstechniek van Phoenix Contact. Een centraal geïnstalleerde krachtige Profinet besturing van Phoenix Contact stuurt nu drie grote pompen aan, waarmee een totale waterverplaatsing van maximaal 16 kubieke meter per minuut kan worden bereikt. Dankzij het Profinet netwerk kunnen alle signalen in de installatie snel ingelezen, verwerkt en weer afgegeven worden. Eenvoudige diagnosemogelijkheden ondersteunen de medewerkers tijdens een storing bij het opsporen van de fout, waardoor de beschikbaarheid van het gemaal duidelijk wordt verhoogd.

De grootste gemalen kunnen tot wel 60.000 liter water per seconde van een laag naar een hoger gelegen waterloop pompen

Comfortabele visualisering en bediening per Touch Panel
Naast een snelle diagnose moeten de medewerkers ook de mogelijkheid hebben om tijdens
bedrijf comfortabel in het proces te kunnen ingrijpen. Hiervoor is een Touch Panel in de schakelkastdeur aangebracht, waarmee de continue bediening en bewaking direct ter plaatse kan worden gerealiseerd. Vanwege de hoge investerings- en servicekosten die ontstaan door updates en periodiek onderhoud bij het gebruik van een SCADA-systeem, heeft Waterschap Rivierenland gekozen voor de webgebaseerde visualiseringssoftware WebVisit van Phoenix Contact. In vergelijking met andere technieken biedt deze
oplossing lagere kosten gedurende de gehele levensduur en biedt het bovendien een hogere flexibiliteit bij het samenstellen van bedrijfsspecieke visualiseringsinterfaces. De in het gemaal aanwezige visualiseringsoplossing communiceert via een Ethernetverbinding met de centrale besturing en geeft actuele statussen alsmede meetwaarden en bedrijfsgegevens weer op het Panel. Via een beveiligde VPN-tunnel (Virtual Private Network) via het internet kunnen de medewerkers van het Waterschap de actuele waarden van alle gemalen en stuwen opvragen, waardoor er in geval van een storing snel kan worden gereageerd en er direct passende maatregelen kunnen worden getroffen. Voor de programmering van de besturingen en de documentatie is een standaard
ontwikkeld door het Waterschap. Dankzij deze uniformiteit worden de engineeringskosten voor Waterschap Rivierenland aanzienlijk gereduceerd en kan op de desbetreffende resources op termijn worden bespaard.

De pompen die in het gemaal in Nijmegen zijn geïnstalleerd, worden aangestuurd door een krachtige besturing van Phoenix Contact

Betrouwbare gegevensoverdracht via het IEC 60870-104 protocol
Voor de continue bewaking van de ruimtelijk wijdverspreide buiteninstallaties is een koppeling met een hoger besturingssysteem onvermijdelijk. Daarom is in de centrale van Waterschap Rivierenland een permanent bemande controleruimte ingericht. De communicatie tussen de decentrale bouwwerken en de controleruimte verloopt daarbij via beveiligde internetverbindingen. Dankzij het gestandaardiseerde IEC 60870-104 protocol
kan een waterschap op een veilige manier, zonder dataverlies tussen de afzonderlijke stations en het centrale besturingssysteem, gegevens uitwisselen. Mocht de dataverbinding uitvallen dan wordt alle informatie voorzien van een tijdstempel in het geheugen van de besturing opgeslagen. Zodra er weer communicatie mogelijk is, geeft de besturing de data voorzien van tijdsinformatie, in de juiste volgorde door aan de controleruimte.

Energiebesparende oplossingen voor kleinere centrale bouwwerken
Naast de modernisering van de gemalen en stuwen streeft Waterschap Rivierenland ernaar om vóór 2030 een neutrale energiebalans te realiseren. Zonnepanelen en kleine windmolens zorgen lokaal voor de energie die nodig is voor de voeding van verafgelegen bouwwerken. Om ervoor te zorgen dat de duurzaam opgewekte energie voldoende is om de desbetreffende installatie in bedrijf te houden, is het absoluut noodzakelijk dat
er elektrische componenten met een gering energieverbruik worden toegepast. Reeds aanwezige inefficiënte apparatuur is daarom vervangen door energiezuinige automatiseringsproducten van Phoenix Contact. Door deze vervanging wordt een energiebesparende en daarmee een milieuvriendelijke werking van alle stuwen
mogelijk gemaakt.

Raymond Schattner
Industry Manager Water