Mobiele dijk betekent redding voor scheefgezakte woonboten

Na het aanbrengen van de mobiele dijk van Mobiele Dijken Nederland BV wordt het waterpeil in de plas met een pomp omhoog gebracht. Op maandag 16 januari zal naar verwachting een waterpeil zijn bereikt van +1,5m waardoor de meeste boten en schepen los kunnen komen. Volgens berekeningen is er ongeveer 750.000m3 water nodig in de haven om deze stijging te realiseren.

Met de aanleg van een mobiele dijk wil Rijkswaterstaat dat de woonboten en schepen die in de haven liggen, gecontroleerd en rustig los kunnen komen van de bodem. Zo wordt voorkomen dat de woonboten door een te plotselinge stijging van het water problemen krijgen of in het ergste geval niet loskomen en waterschade oplopen.